Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

European COVID-19 data platform

Európska komisia a EMBL-EBI (Európske laboratórium molekulárnej biológie – Európsky bioinformatický inštitút) spolu s členskými štátmi EÚ a výskumnými partnermi (najmä s distribuovanou výskumnou infraštruktúrou pre biologické dáta ELIXIR a inými výskumnými infraštruktúrami), prevádzkujú od apríla 2020 špecializovaný dátový portál COVID-19, ktorý umožňuje rýchle zhromažďovanie a komplexné zdieľanie dostupných výskumných dát z rôznych zdrojov pre európske a globálne výskumné komunity.

Tento portál vznikol ako reakcia EK na potrebu rýchleho a otvoreného zdieľania výskumných dát v boji proti pandémii COVID-19 – ako jedno z opatrení Akčného plánu ERA vs Corona.

Dátový portál COVID-19 je vstupnou bránou do obsahovo širšej Európskej platformy výskumných údajov COVID-19, ktorá okrem spomínaného portálu obsahuje aj komponenty: SARS-CoV-2 Data Hubs a Federated European Genome-phenome Archive.

Odkaz na platformu: https://www.covid19dataportal.org/

 

Prezentácie o platforme:

European COVID-19 Data Platform, EMBL-EBI, Guy Cochrane, Amonida Zadissa

 

Informačné video o platforme z dielne EMBL-EBI predstavujúce COVID-19 Data Portal

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

Ďalšie podujatia