Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Contentathon 2023 – Súbor nástrojov pre infekčné choroby


Začiatok: 13. 03. 2023 13:00

Koniec: 15. 03. 2023 15:00

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: BY-COVID

Miesto konania: Workshop

Štát: Belgicko
13. – 15. marca 2023 sa uskutoční podujatie Contentathon, na ktorom sa zúčastnia odborníci z rôznych oblastí, ktorí sa v posledných rokoch zaoberali pandémiami. Cieľom je zosumarizovať inovatívne riešenia a osvedčené postupy, ktoré boli použité pri riešení epidémií infekčných chorôb.

Súbor nástrojov pre infekčné choroby (IDTk) sa zameriava na poskytovanie usmernení a príkladov ohľadom spravovania, analýzy a vizualizácie dát získaných z infekčných chorôb. IDTk združuje informácie z rôznych vedeckých odborov na predstavenie rôznych prístupov a poukázanie na jednotlivé národné zdroje. Súbor nástrojov pre infekčné choroby vyvíja projekt BY-COVID.

Zdroj: infectious-diseases-toolkit.org

Zdroj: elixir.ut.ee

Zámer a ciele podujatia

Podujatie Contentathon 2023 je organizované so zámerom podnietiť výskumníkov pridávať svoje výstupy a dáta do súboru nástrojov pre infekčné choroby (IDTk). Na podujatie sú pozvaní partneri projektu BY-COVID, ako i ďalší externí záujemcovia. Cieľom je spojiť odborníkov z rôznych oblastí, ktorí sa v posledných rokoch zaoberali pandémiami. Odborníci majú možnosť sa oboznámiť a zdieľať inovatívne riešenia a osvedčené postupy, ktoré boli použité pri riešení epidémií infekčných chorôb.

Contentathon sa bude konať formou trojdňovej osobnej interakcie medzi editormi IDTk a prispievateľmi obsahu. Počas podujatia editori, ktorí sú oboznámení s pridávaním obsahu do IDTk, pomôžu, ako i oboznámia zúčastnených s pridávaním vlastného obsahu.

Cieľom podujatia je zhromaždiť poznatky a skúsenosti, ktoré pomôžu zlepšiť pripravenosť na vypuknutie infekčných chorôb. Podujatie poskytne priestor pre stretnutie vedeckých pracovníkov a vzájomné zdieľanie nápadov.

Pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť osobne, bude vytvorená online platforma na krátke podporné stretnutia.

Program

Viac informácií o podujatí nájdete TU.

Zdroj: infectious-diseases-toolkit.org; zverejnené: 18.1.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar