Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) bola zriadená v roku 2005. APVV je ako rezortná organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) jedinou národnou grantovou agentúrou zriadenou na účel podpory výskumu a vývoja na Slovensku poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na riešenie projektov:

 • výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odboroch vedy a techniky,
 • v rámci programov agentúry,
 • v rámci dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, projektov v rámci účasti SR v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a projektov v rámci komunitárnych programov a iniciatív EÚ v oblasti výskumu a vývoja vrátane nákladov na ich prípravu.

 

Hlavným poslaním agentúry je:

 • podporovať špičkový základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky vrátane interdisciplinárneho a multidisciplinárneho výskumu, ktoré uskutočňuje sektor vysokých škôl, štátny sektor výskumu a vývoja, podnikateľský a neziskový sektor výskumu a vývoja a fyzické osoby výskumu a vývoja v zmysle živnostenského zákona,
 • napĺňať vybrané zámery a ciele v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky prostredníctvom programov agentúry schválených vládou na návrh ministra školstva,
 • stimulovať účasť subjektov výskumu a vývoja v SR v medzinárodných a európskych programoch a iniciatívach, ako aj podpora dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce v oblasti vedy a techniky.

 

Podanie žiadosti

Elektronická služba umožňuje podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu. Pred podaním žiadosti sa zaregistrujte do Portálu APVV v prípade, že ešte nemáte vytvorené konto. Žiadosti sa podávajú cez elektronický systém. Žiadosť je možné podať len pre práve otvorené výzvy.

 

 

Úprava schváleného projektu

Elektronické služby umožňujú úpravu už schváleného projektu, správu finančných prostriedkov projektu a riešiteľského kolektívu. Úprava schváleného projektu sa realizuje cez elektronický systém kliknutím na "Správa projektu", prípadne na "Uprav projekt" v riadku príslušnej výzvy.

Adresa sídla
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23
811 07 Bratislava


Korešpondenčná adresa
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23
P.O.BOX 839 04
839 04 Bratislava 32
IČO: 30 797 764
Sekretariát: +421 2 572 04 501
E-mail: agentura@apvv.sk 

 


Podatelňa – úradné hodiny
Pondelok  9:30 - 12:00  13:00 - 14:30
Utorok      9:30 - 12:00  13:00 - 14:30
Streda       9:30 - 12:00  13:00 - 14:30
Štvrtok      9:30 - 12:00  13:00 - 14:30
Piatok        9:30 - 12:00  13:00 - 14:00

Registrácia žiadateľského účtu
Pomocou žiadateľského účtu je možné podávať žiadosti o projekt v otvorených výzvach a spravovať schválené a podporené projekty. Prostredníctvom jedného žiadateľského účtu je možné podávať a spravovať neobmedzené množstvo projektov v rôznych výzvach.
Registráciu žiadateľského účtu by mala vykonať osoba, ktorá bude v mene žiadateľskej organizácie podávať a neskôr spravovať projekt počas jeho celého životného cyklu. Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii žiadateľského účtu budú počas životného cyklu projektu zasielané e-mailové notifikácie o stave riešenia a o zmenách projektu a systémom generované dokumenty.
Pri podporených projektoch prostredníctvom žiadateľského účtu sú vypĺňané a odosielané úpravy projektov, ročné a záverečné správy, záverečné karty a monitorovacie správy po ukončení riešenia projektu, ak bol projekt podaný vo výzve, ktorá monitorovacie správy vyžaduje.


Pri registrácii systém požaduje nasledujúce informácie:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Pohlavie
 • Krajinu
 • E-mailovú adresu

Zaregistrovať si účet môžete na tejto adrese: Registrácia žiadateľského účtu

V prípade, ak už ste sa registrovali do informačného systému APVV napr. ako hodnotiteľ, tak nie je potrebné vykonať registráciu žiadateľského účtu. V takomto prípade kontaktujte APVV prostredníctvom kontaktného formulára