Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Mentoringová schéma

Mentoring je program poradenstva, ktorého cieľom je spojiť sily mentora a žiadateľa tak, aby výsledkom bol kvalitný projekt, ktorý získa vysoké bodové hodnotenie. Týmto poradenstvom chceme prispieť k zvýšeniu celkovej účasti Slovenska v programe Horizont Európa a posilneniu Európskeho výskumného priestoru (ERA).

 

Mentoring predstavuje príležitosť spolupracovať s uznávanými odborníkmi a získať ich podporu v procese prípravy obsahovo konzistentnej a konkurencieschopnej žiadosti. Súčasťou úspešného projektového návrhu je (podľa novelizovanej požiadavky Európskej komisie) od roku 2021 aj plán rodovej rovnosti (GEP). Mentori preštudujú váš návrh a poskytnú vám spätnú väzbu a odporúčania na jej skvalitnenie. Experti na oblasť rodovej rovnosti vám pomôžu s prípravou plánu rodovej rovnosti.

 

Mentoring môžu získať slovenskí žiadatelia uchádzajúci sa o podporu v rámci programu HORIZONT EURÓPA, ktorí majú myšlienku, riešenie, ale uvítajú iný skúsený pohľad na svoj návrh. Predpokladom zaradenia do programu je spracovaný návrh prekonzultovaný s  príslušným národným kontaktným bodom pre zodpovedajúcu oblasť.

 

Mentoring pre tvorbu a implementáciu GEP je špecializovanou konzultačnou služboucieľovým žiadateľom – verejným inštitúciám, vysokým školám, univerzitám, verejnými súkromným výskumným inštitúciám uchádzajúcim sa o financovanie z programu Horizont Európa. Tento typ mentoringu nie je podmienený vypracovaným projektovým návrhom, vzťahuje sa na vybranú časť žiadosti – hodnotiace kritérium GEP.

 

Podrobnejšie informácie a podmienky k mentoringu projektov nájdete v dokumente Mentoringová schéma

Informácie a podmienky k mentoringu plánu rodovej rovnosti (GEP) nájdete v dokumente: Konzultačná služba k plánu rodovej rovnosti GEP

 

 Obe mentoringé schémy sa realizujú v rámci národného projektu SK4ERA.