Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Mentoringová schéma SK4ERA

Mentoring je program poradenstva, ktorého cieľom je spojiť sily mentora a žiadateľa tak, aby výsledkom bol kvalitný projekt, ktorý získa vysoké bodové hodnotenie. Týmto poradenstvom chceme prispieť k zvýšeniu celkovej účasti Slovenska v programe Horizont Európa.

Mentoring predstavuje príležitosť spolupracovať s uznávanými odborníkmi a získať ich podporu pri príprave konkurencieschopnej žiadosti. Mentori preštudujú váš návrh a poskytnú vám spätnú väzbu a odporúčania na jej skvalitnenie.

Mentoring môžu získať slovenskí žiadatelia uchádzajúci sa o podporu v rámci programu HORIZONT EURÓPA, ktorí majú myšlienku, riešenie, ale uvítajú iný skúsený pohľad na svoj návrh. Predpokladom zaradenia do programu je spracovaný návrh prekonzultovaný s národným kontaktným bodom pre zodpovedajúcu oblasť.

 

Podrobnejšie informácie a podmienky nájdete v dokumente Mentoringová schéma SK4ERA

 

 Mentoring sa realizuje v rámci národného projektu SK4ERA.

 

 

 

PRIPRAVUJETE ŽIADOSŤ V RÁMCI PROGRAMU HORIZONT EURÓPA?

VYUŽITE POMOC MENTORA

 

Pripravujete žiadosť v rámci programu Horizont Európa? Posuňte sa vpred vďaka mentoringu!

Využite mentoringový program projektu SK4ERA. Požiadajte o konzultáciu ku spracovanej žiadosti národný kontaktný bod podľa príslušnosti k programovej oblasti HORIZONT EURÓPA, požiadajte o sprostredkovanie poradenstva mentora a dohodnite si podmienky.

Mentor vám poskytne odborné poradenstvo, pripomienky a odporúčania na zlepšenie vašej žiadosti v záverečnej fáze jej  prípravy a prispeje tak k zvýšeniu jej  kvality, efektívnosti a konkurencieschopnosti v konkurenčnom prostredí európskeho priestoru. Hlavnou výhodou mentoringu je odborný pohľad špičkového uznávaného odborníka na pripravený návrh a jeho súlad s požiadavkami programu a kritériami hodnotenia.

Vzájomný vzťah mentora a žiadateľa je dobrovoľný.

Keďže rozpočet na mentoring je obmedzený, pre jeho priznanie sa zohľadní stupeň pripravenosti žiadosti a poradie uplatnenia požiadavky.

 

Podrobnejšie informácie a podmienky nájdete v dokumente Mentoringová schéma SK4ERA

 

Kontakty na Národné kontaktné body Horizont Európa

 

Máte skúsenosti s riadením, implementáciou alebo hodnotením projektových návrhov? Zdieľate nadšenie pre kariérny postup výskumníkov? Dokážete uplatniť svoje zručnosti s písaním efektívnych návrhov projektov a poskytnúť spätnú väzbu počas ich prípravy? Rozšírte sieť našich mentorov.

Naši mentori sú skúsení výskumníci, inovátori, hodnotitelia, ktorí využívajú svoju odbornosť, skúsenosti a zručnosti na podporu slovenských žiadateľov pri príprave konkurencieschopnej žiadosti v rámci programu Horizont Európa.

Úlohou mentora je poskytnúť žiadateľovi odborné poradenstvo v záverečnej fáze prípravy žiadosti  formou pripomienok a odporúčaní na jej zlepšenie po obsahovej i formálnej stránke a prispieť tak k zvýšeniu účasti Slovenska v rámcovom programe pre výskum a inovácie.

Ak spĺňate uvedené predpoklady, môžete sa zaregistrovať na externú spoluprácu s Národnou kanceláriou  Horizontu v rámci národného projektu SK4ERA.  Pri registrácii je potrebné deklarovať splnenie podmienok doložením  životopisu vo formáte Europass s uvedením referencií.

Po splnení požadovaných podmienok budete zaradený do databázy mentorov a v prípade potreby vás budeme kontaktovať.

Činnosť mentora je honorovaná v súlade s pravidlami mentoringovej schémy SK4ERA a platnou legislatívou.

Podmienky spolupráce sú upravené dohodou o vykonaní práce medzi mentorom a CVTI SR.

 

Podrobnejšie informácie a podmienky nájdete v dokumente Mentoringová schéma SK4ERA

 

Mentoring sa realizuje v rámci národného projektu SK4ERA.

Aktuality