Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Program Slovensko 2021 – 2027

Tvoríme lepšie Slovensko – brožúra

Brožúra poskytuje základnú orientáciu o problematike európskych fondov a investičných programoch spolufinancovaných EÚ za oblasť politiky súdržnosti. Oboznámi vás s rámcom podporovaných činností v období rokov 2021 – 2027. Nájdete v nej základné informácie o fondoch, programoch územnej spolupráce a programoch priamo riadených Európskou komisiou.