Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Mentoring SK4ERA

Máte skúsenosti s riadením, implementáciou alebo hodnotením projektových návrhov? Zdieľate nadšenie pre kariérny postup výskumníkov? Dokážete uplatniť svoje zručnosti s písaním efektívnych návrhov projektov a poskytnúť spätnú väzbu počas ich prípravy? Rozšírte sieť našich mentorov.

Naši mentori sú skúsení výskumníci, inovátori, hodnotitelia, ktorí využívajú svoju odbornosť, skúsenosti a zručnosti na podporu slovenských žiadateľov pri príprave konkurencieschopnej žiadosti v rámci programu Horizont Európa.

Úlohou mentora je poskytnúť žiadateľovi odborné poradenstvo v záverečnej fáze prípravy žiadosti  formou pripomienok a odporúčaní na jej zlepšenie po obsahovej i formálnej stránke a prispieť tak k zvýšeniu účasti Slovenska v rámcovom programe pre výskum a inovácie.

Ak spĺňate uvedené predpoklady, môžete sa zaregistrovať na externú spoluprácu s Národnou kanceláriou  Horizontu v rámci národného projektu SK4ERA.  Pri registrácii je potrebné deklarovať splnenie podmienok doložením  životopisu vo formáte Europass s uvedením referencií.

Po splnení požadovaných podmienok budete zaradený do databázy mentorov a v prípade potreby vás budeme kontaktovať.

Činnosť mentora je honorovaná v súlade s pravidlami mentoringovej schémy a platnou legislatívou.

Podmienky spolupráce sú upravené dohodou o vykonaní práce medzi mentorom a CVTI SR.

Podrobnejšie informácie a podmienky nájdete v dokumente Mentoringová schéma SK4ERA

Mentoring sa realizuje v rámci národného projektu SK4ERA.