Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Cestovné granty

Chcete sa zapojiť do projektov Horizont Európa a hľadáte zahraničných partnerov na spoluprácu?

Ponúkame vám možnosť preplatenia cestovných nákladov na burzy partnerov tzv. Brokerage Eventy v rámci Piliera II, a to do výšky 1.000 EUR/os.

Podporiť je možné až 70 záujemcov, ktorí budú vybraní internou komisiou na základe údajov uvedených v priloženej žiadosti.

 

Aktuálne podujatia s touto možnosťou:

3. -5. 6. 2024 – INDTech Conference on industrial technologies – Namur, Belgicko

5. -7 . 6. 2024 – ILA Connect & Meet – Berlín, Nemecko

NEW!!! 10.6.2024 – Energy Matchmaking Event for Horizon Europe Cluster 5 upcoming calls – Brusel, Belgicko

12. -13. 6. 2024 – Cluster 3 Info Days & Brokerage event – Brusel, Belgicko

18. – 19. 6. 2024 –  Tech4Smart Cities 2024 – Brusel, Belgicko

 

Podmienkou preplatenia cestovných nákladov  je vyplnenie žiadosti o účasť na partnerskej burze. Žiadosť je potrebné zaslať minimálne 21 dní pred podujatím na emailovú adresu: cestovnegranty@cvtisr.sk. Po schválení vašej žiadosti, stačí už len uzavrieť a podpísať príkaznú zmluvu s CVTI SR. Po ukončení cesty je potrebné vypracovať stručnú správu z pracovnej cesty a doručiť ju najneskôr do 30 dní od ukončenia cesty emailom na adresu: cestovnegranty@cvtisr.sk.

CVTI SR Vám poskytne administratívnu podporu pri procese zabezpečenia a vyúčtovania pracovnej cesty. Na vaše prípadné otázky zodpovie: Renata Polášková, e-mail: renata.polaskova@cvtisr.sk, Tel: +421 917 733 485.

Ako postupovať? – prezentácia

 

Potrebné dokumenty:

1. Príkazná zmluva

2. Žiadosť o účasť na partnerskej burze/ Brokerage Event

3. Správa z účasti na partnerskej burze/ Brokerage Event

 

Informácie o konaní relevantných Partnerských burzách nájdete tu.

 

Zdroj: NCP_WIDERA.NET, akt. 9.5. 2024, rep