Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Národné kontaktné body (NCPs) z Národnej kancelárie Horizontu sú hlavnou podpornou štruktúrou pre program Horizont Európa na národnej úrovni.

Potenciálnym žiadateľom a príjemcom poskytujú poradenstvo, praktické informácie a pomoc o všetkých aspektoch účasti v programe Horizont Európa.

Monika Brečková

Národný kontaktný bod

+421 917 366 287

monika.breckova(at)cvtisr.sk