Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Boj s rakovinou: misia možná!

Onkologické ochorenia predstavujú veľkú záťaž pre pacientov, ich rodiny a pre spoločnosť všeobecne.  V prípade, že sa nepodniknú ďalšie opatrenia, očakáva sa, že do roku 2035 narastie počet ľudí s diagnostikovanou rakovinou zo súčasných 3,5 miliónov na 4,3 milióna ročne. Cieľom misie je zvrátiť tento hrozivý trend a do roku 2030 zachrániť 3 milióny ľudských životov.

Misia sa zameria na boj so všetkými druhmi rakoviny a v rámci všetkých vekových a sociálnych skupín v členských štátoch EÚ prostredníctvom 5 hlavných intervenčných pilierov:

  1. Dôkladne porozumenie rakoviny
  2. Program prevencie
  3. Optimalizácia diagnostiky a liečby rakoviny
  4. Zlepšenie kvality života pacientov s rakovinou
  5. Zabezpečenie spravodlivého prístupu naprieč vyššie uvedenými oblasťami

 

Bližšie informácie k misii Rakovina

Horizont Európa/Pracovný program 2023 – 2024 pre misie

Implementačný plán pre misiu Rakovina

Aktuálne grantové príležitosti v misii Rakovina (prezentácia z SK-CZ infodňa, 16. 04. 2024)

Informačný deň EK k misii Rakovina a aktuálnej výzve 2023 (26. 04. 2024)

Záznam z informačného dňa EK k misiám na tému Ako pripraviť a predložiť úspešný projektový návrh (18.01.2022)

Misia: Rakovina – informačné video

VÝZVY

Ďalšie výzvy

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

No events found matching the criteria.

Ďalšie podujatia