Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Research and Innovation actions supporting the implementation of the Mission on CancerDátum otvorenia: 18. 04. 2024 00:00

Uzávierka: 18. 09. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2024-CANCER-01

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Témy výzvy:

 

Horizont Európa/Pracovný program 2023 – 2024 pre misie

Všeobecné prílohy k pracovnému programu Horizont Európa

HORIZON EUROPE Programme Guide

 

Kontakt v SR pre viac informácií: Monika Brečková, e-mail: monika.breckova@cvtisr.sk

 

Zdroj: EU F&T portal, mob