Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kde nás nájdete?

Národná kancelária Horizontu pozostávajúca z Národných kontaktných bodov rámcového programu Horizont Európa a má sídlo v CVTI SR.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR)


Lamačská cesta 8/A
840 05 Bratislava
Slovenská republika

tel: +421 2 69253 164
email: horizont@cvtisr.sk

IČO: 00151882
IČ DPH: SK2020798395

Štátna pokladnica

IBAN: SK05 8180 0000 0070 0006 4743
SPSRSKBAXXX

Doprava
Hlavná vlaková stanica
zastávka „Pod Stanicou (SAV)“, smer zastávka „Patrónka“ (autobusy č. 21, 34, 63; trolejbus č. 42 )

Autobusová stanica Mlynské Nivy
zastávka „Autobusová stanica“, smer zastávka „Patrónka“ (autobus č. 21, trolejbus č. 42)

GPS súradnice: S 48.16987°, V 17.07459°