Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Na káve s NCPs

„Na káve s NCPs“ je séria pravidelných online podujatí, ktoré sú tematicky navrhnuté tak, aby reagovali na vaše aktuálne potreby, podnety a požiadavky súvisiace s programom Horizont Európa.

Podujatia budú prebiehať raz za mesiac formou Webex videokonferencie s možnosťou interaktívne klásť otázky kedykoľvek počas podujatia. Diskusia je otvorená pre každého a budeme veľmi radi, ak sa do nej aktívne zapojíte.

Na podujatie nie je potrebné sa registrovať. Stačí v konkrétny termín kliknúť na link na vysielanie: https://video.nti.sk/join?cejwxoozc2a (tento sa nemení pre všetky podujatia), ktorý je nemenný pre každé podujatie.

Pridajte si termíny do kalendára, tieto sa vám uložia aj s linkom na sledovanie a vy už nezabudnete na termín žiadnej z našich online káv.

Témy* a termíny:

Dátum:

Téma:

Komu je téma určená:

29.2. 2024

Časť B – technical proposal – prezentácia
ZÁZNAM

(Mierne) pokročilí 

21.3. 2024

Ako si vybrať a čítať tému výzvy na predkladanie projektovej žiadosti – prezentácia.  

ZÁZNAM

Začiatočníci/mierne pokročilí 

18.4.  2024

Čo je nové v EIC Accelerator a podpore tech startupov – prezentácia

ZÁZNAM

Začiatočníci/mierne pokročilí 

23.5. 2024

Silný koordinátor – základný predpoklad úspechu

ZÁZNAM

 

Začiatočníci/mierne pokročilí 

27.6. 2024

Personálne výdavky 

Pokročilí 

26.9. 2024

Lump sum (tvorba rozpočtu, realizácia projektu) 

(Mierne) pokročilí 

24.10. 2024

Ako môže EIT pomôcť firmám a startupom? 

EIT, EIT Health/Urban Mobility, Success Story 

(Mierne) pokročilí 

28.11. 2024

Podpora a prekonávanie prekážok pri zapájaní sa do programu HE 

 

*témy sa môžu meniť v závislosti od preferencií účastníkov