Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Príležitosť získať partnerov pre výzvy misií EÚ je stále otvorená

Dlhodobý matchmaking nadväzuje na online Brokerage Event venovaný grantovým príležitostiam v roku 2024 v rámci misií EÚ, ktorý sa uskutočnil 21. – 22. mája a ktorý pripravil európsky projekt NCP4Missions spolu s Európskou komisiou.

Stále máte možnosť stať sa partnerom vznikajúceho konzorcia alebo vytvoriť vlastné, a to cez B2B matchmaking platformu, určenú na prepájanie a vytváranie kontaktov. Používanie matchmakingovej platformy je bezplatné, ale registrácia a aktivácia profilu sú povinné, ak sa chcete kontaktovať s potenciálnymi partnermi. Neváhajte preto a registrujte sa!

Platforma je vhodná pre záujemcov o výzvy nasledovných misií EÚ – Horizont Europe – Missions:
Adaptácia na zmenu klímy
Rakovina
Oceán, moria a vody
Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
Dohoda o pôde pre Európu
Prierezové aktivity

Oprávnení žiadatelia pre výzvy v rámci programu Horizont Európa sú spoločnosti, univerzity, výskumné a technologické organizácie, verejný sektor, mimovládne organizácie a mnoho ďalšie.

 

Zdroj: stránka matchmakingu, zverejnené: 19.6.2024, autor: erj