Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová výzva v misii Rakovina

Európska komisia aktualizovala pracovný program pre oblasť misií na rok 2024. V rámci aktualizácie bola v apríli  2024 otvorená nová výzva pre oblasť rakoviny.

 

 

Výzva obsahuje nasledujúce témy:

 

Uzávierka na predkladanie projektových návrhov je 18. septembra 2024.

 

V prípade záujmu o niektorú z tém je možnosť zúčastniť sa match-makingového podujatia a vyhľadať potenciálnych partnerov na spoluprácu. Podujatie sa uskutoční v online formáte v dňoch 21. – 22. mája 2024. Na podujatie je potrebné sa registrovať najneskôr do 17. mája 2024.

 

Súvisiace informačné podujatia:

Informačný deň EK, časť venovaná misii Rakovina – záznam z podujatia

SK-CZ informačný deň – prezentácia z podujatia

 

Zdroj: EK, 2.5.2024, mob