Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Mentoring GEP

Európska komisia stanovuje vo výzvach publikovaných od roku 2022  požiadavku naplnenia kritéria rodovej rovnosti prostredníctvom Plánu rodovej rovnosti (eligibility criterium). Požiadavka sa vzťahuje na vybrané cieľové skupiny – výskumné inštitúcie a univerzity, participujúce v 9. rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont Európa.

 

Výskumné inštitúcie vo výzvach s dátumom zverejnenia v roku 2021 v projektovom návrhu osobitným dokumentom (declaration), potvrdia prípravné aktivity súvisiace s tvorbou plánu rodovej rovnosti. V období medzi podaním projektového návrhu a podpisom grantovej zmluvy (transition period) vzniká priestor na prípravu a implementáciu plánu rodovej rovnosti na úrovni inštitúcie. V momente podpisu grantovej zmluvy (grant agreement) participujúce výskumné inštitúcie predkladajú funkčný – úradne legitimizovaný a verejne dostupný plán rodovej rovnosti.

 

Podrobnejšie informácie a podmienky nájdete v dokumentoch:

 

Schéma podpory žiadateľom programu Horizont Európa v procese prípravy a implementácie plánov rodovej rovnosti

 

Leták CVTI SR Podpora GEP

 

Kontaktná osoba pre rodovú rovnosť