Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

BY-COVID hackathon: Dostupné dáta prostredníctvom COVID-19 Data Portal


Začiatok: 08. 02. 2023 14:00

Koniec: 08. 02. 2023 16:00

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: BY-COVID

Miesto konania: Workshop
Na BY-COVID hackathone, ktorý sa uskutoční 8. februára 2023, v čase od 14:00-16:00, sa účastníci naučia, ako poskytnúť súbor metadát na sprístupnenie obsahu dátového zdroja prostredníctvom dátového portálu COVID-19.

Zdroj: by-covid.org

Portál predstavuje na vysokej úrovni centrálny vstupný bod pre poznatky súvisiace s ochorením COVID-19 v širokom spektre oblastí, od molekulárnej biológie cez klinické dáta až po sociálne vedy. Jeho cieľom je prepojiť informácie v rámci ekosystému EOSC, ako aj s medzinárodnými zdrojmi. Skúsenosti z dátového portálu COVID-19 sa budú využívať nielen na výmenu informácií v rámci ochorenia COVID-19, ale aj na prípravu rýchlej reakcie na potenciálne budúce pandemické scenáre.

Výhody nahrávania dát do portálu COVID-19

  • Viditeľnosť vášho dátového zdroja,
  • Skúsenosti s integráciou viacdoménových metadát,
  • Zvýšená podpora všeobecnej pripravenosti a reakcie na pandémie.

Kto by sa mal hackathonu zúčastniť

Podujatie je zamerané pre technických zástupcov verejných zdrojov dát s obsahom týkajúcim sa ochorenia Covid-19 alebo širšieho kontextu pandemickej pripravenosti.

Priebeh podujatia

Organizátori poskytnú prehľad princípov metadát a následne budú účastníci pracovať na konkrétnych príkladoch na poskytnutie metadát pre zdroj v požadovanom formáte. Odporúčaná je preto znalosť všeobecných zásad metadát a vytvárania dátových správ. Workshop je otvorený pre všetkých potenciálnych poskytovateľov obsahu, ktorí oň majú záujem.

Program

Zdroj: by-covid.org

Odporúčaná príprava pred podujatím

  1. Zaregistrujte dátový zdroj (napr. databázu, úložisko) v systéme FAIRsharing; pozrite pokyny WP2,
  2. Preštudujte si dokumentáciu k BY-COVID WP3 metadátam,
  3. Odporúčame vám, aby ste si pred hackathonom otestovali svoje metadáta pomocou tohto validátora.

Na podujatie je možné sa registrovať do 8. februára 2023 (11:00).

Zdroj: by-covid.org; zverejnené: 30.01.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar