Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Workshop: Integrácia individuálnych socioekonomických dát pre výskum a prevenciu infekčných chorôb v Európe


Začiatok: 06. 06. 2024 00:00

Koniec: 06. 06. 2024 12:00

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: BY-COVID

Miesto konania: online

Štát: Slovensko

Odkaz: https://by-covid.org/news-events/spring-2024-baseline-usecase-workshop/
Dňa 6. júna 2024 (9:30-12:00) organizuje projekt BY-COVID online workshop, zameraný na tému integrácie individuálnych socioekonomických dát pre výskum a prevenciu infekčných chorôb v Európe.

Cieľom projektu BY-COVID je sprístupniť dáta o ochorení COVID-19 a ďalších infekčných chorobách vedcom a širšej verejnosti.

BY-COVID Event

Zameranie workshopu

Základným prípadom použitia vyvinutým v rámci projektu BY-COVID (WP5) je prototypovanie štandardu pracovného postupu pre výskum zdravia obyvateľstva. Pracovný postup poskytuje štruktúrovaný proces na vyvodzovanie kauzálnych záverov na základe dát z pozorovania s cieľom odpovedať na otázky relevantné pre politiku.

Vykonávanie kauzálneho výskumu, ktorý často predpokladá potrebu podrobných dát na úrovni jednotlivcov s cieľom zmierniť cezhraničné zmätky, prináša výzvy v oblasti prístupu k citlivým dátam a interoperabilite. Tento federatívny pracovný postup analýzy je navrhnutý tak, aby využíval reálne heterogénne zdroje dát z rôznych oblastí vo viacerých krajinách pri zachovaní súkromia a interoperability, pričom využíva cenné a inovatívne technológie, ako sú smerované acyklické grafy, syntetické dáta a kontajnerizácia. Podrobný opis navrhovaného rámca bol opísaný v práci Meurisse & Estupiñán-Romero et al. 2023.

Rovnako bola definovaná politicky relevantná výskumná otázka o účinnosti vakcín vo svete, ktorá sa používa na demonštráciu implementácie opísaného rámca. Konkrétnejšie, cieľom je preskúmať reálnu účinnosť primárneho očkovania proti SARS-CoV-2 v porovnaní s čiastočným očkovaním alebo bez očkovania pri prevencii infekcie SARS-CoV-2 v populáciách obyvateľov rôznych krajín. Na tento účel bola navrhnutá observačná štúdia, ktorá má napodobniť hypotetickú cieľovú štúdiu na odhad príčinného účinku, ktorý nás zaujíma. Podrobnosti o metodike sú uvedené v uverejnenom protokole štúdie.

Cieľom tohto workshopu je (1) identifikovať riešenia na integráciu socioekonomických dát do výskumu zdravia obyvateľstva; (2) zovšeobecniť takéto riešenia v rôznych disciplinárnych a geografických kontextoch (zameranie na úrovni EÚ); a (3) pretaviť zistenia seminára do inovatívneho štandardu pracovného postupu pre federatívny výskum zdravia obyvateľstva.

Účastníci budú mať možnosť oboznámiť sa s požiadavkami na projekt a socioekonomické dáta, ich mobilizáciou a integráciou pre výskum infekčných chorôb a spolupracovať na týchto otázkach v rámci zasadnutí spolu s odborníkmi z oblasti sociálnych a zdravotníckych vied.

Cieľová skupina

Workshop je určený výskumným pracovníkom, ktorí pracujú s citlivými dátami a majú skúsenosti s riešením integrácie socioekonomických dát na individuálnej úrovni pre výskum infekčných chorôb relevantný pre politiku alebo sa oň zaujímajú. Môže ísť o partnerov projektu BY-COVID alebo kohokoľvek, kto sa o túto tému zaujíma. Vzhľadom na interaktívnu povahu seminára je počet miest obmedzený.

Program podujatia

 

Na podujatie je možné sa zaregistrovať do 30. mája 2024. 

 

 

 

Viac informácii o podujatí nájdete TU

 

Zdroj: by-covid.org; zverejnené: 21.5.2024; autor:onz

Pridať do Google Calendar