Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Koordinácia EOSC v SR

EOSC prepája dátové infraštruktúry, preto je problematika EOSC pričlenená do pracovnej skupiny pre medzinárodnú spoluprácu a výskumné infraštruktúry. 


Rozšírenie členov o zástupcov relevantných inštitúcií, do kompetencie ktorých patria výskumné dáta, rozvoj dátovej infraštruktúry a zastrešenie účasti v štruktúrach EOSC.

 

Úlohy pracovnej skupiny: 

  • vytvorenie strategickej podpory pre FAIR výskumné dáta v SR a budovanie EOSCu ako webu FAIR dát v SR.
  • strategické plánovanie rozvoja dátovej infraštruktúry v SR v súlade s FAIR princípmi, na najvyššej úrovni.
  • EOSC – je aj jednou z politických akcií, ktoré navrhla EK v rámci politickej agendy nového ERA – očakáva zapojenie v rámci národných politík, aktivít a nástrojov na podporu výskumu a inovácií.
  • Zapojením rozšírenej pracovnej skupiny sa posilní nadrezortná koordinácia účasti SR v EOSC.
  • Dobrá prax zo zahraničia – väčšina štátov EÚ má ustanovené koordinačné mechanizmy pre EOSC na najvyšších vládnych úrovniach.

 

⇒  Uznesenie Rady EVP k  materiálu „Návrh pracovných skupín Rady pre európsku vednú politiku“

 

⇒  Návrh pracovných skupín Rady pre európsku vednú politiku (EVP) 

 

EOSC SK sekretariát predstavuje podpornú jednotku a národný kontaktný bod, ktorý je zriedený pri CVTI SR. 

 

Hlavné úlohy sekretariátu: 

  • prevádzkovanie informačného portálu pre EOSC/ www. eosc.sk
  • tvorba a zdieľanie EOSC newsletterov 
  • organizácia informačných dní a podujatí
  • distribúcia strategických dokumentov 

Schéma implementácie EOSC

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

Konferencia OPERAS 2024

24.-26. apríl 2024. Konferencia s cieľom podporiť princípy otvorenej vedy...

Ďalšie podujatia