Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Otvorená výzva projektu OSCARS na podporu projektov a služieb otvorenej vedy

Získajte grant v rámci projektu OSCARS pre inovatívne projekty v oblasti otvorenej vedy. Výzva kaskádových grantov je otvorená do 15. mája 2024 (17:00) a má za cieľ finančne podporiť výskumné komunity z rôznych vedných odborov, aby pripravili projekty naplňujúce princípy otvorenej vedy a podporili tak zapojenie vedcov do EOSC.

 

Zdroj: oscars-project.eu

Témy výziev

Cieľom výzvy je podporiť výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu otvorených dát alebo ho rozvíjajú, a to prostredníctvom vedeckých projektov, ktoré uľahčujú a podporujú zdieľanie výskumných dát a výsledkov na základe zásad FAIR. Oprávnené sú aj návrhy projektov, ktoré vyvíjajú a/alebo sprístupňujú služby alebo nástroje (softvér; hardvér; middleware; protokoly; normy; referenčné hodnoty; dokumentáciu a školiace/mentorské materiály; činnosti a zdroje), a umožňujú tak otvorený výskum v danej oblasti a podporujú otvorenú vedeckú prax založenú na zásadách FAIR.

Výzvy sú otvorené pre žiadosti, ktoré reagujú na výzvy v oblasti otvorenej vedy/FAIR dát v oblastiach uvedených v tabuľke nižšie.

Hlavné podmienky, témy a oblasti otvorenej výzvy sú:

  • Od navrhovaných projektov a služieb otvorenej vedy sa očakáva, že budú využívať služby vedeckých klastrov zamerané na demonštráciu a pilotné využívanie zdrojov EOSC;
  • Projekty a/alebo služby otvorenej vedy, ktoré presahujú oblasť výskumu a/alebo domény, ako aj projekty s vysokým spoločenským významom (potenciálne multidisciplinárne) budú mať väčšiu šancu získať zdroje Science Cluster, RI alebo EOSC FAIR;
  • Podporované budú projekty, ktoré presahujú súčasnú skupinu výskumných infraštruktúr zahrnutých do vedeckých klastrov. Cieľom je dosiahnuť väčšiu inkluzívnosť nových komunít vedeckých infraštruktúr (RI), napr. nových RI nedávno zahrnutých do aktualizovaného plánu ESFRI alebo iných vedeckých infraštruktúr svetovej úrovne;
  • Kontext vzájomného obohacovania vedeckých klastrov sa využije na posilnenie zapojenia výskumných pracovníkov do otvorenej vedy. Konkrétne plány na oslovenie viacerých vedeckých komunít zahŕňajú pilotné projekty, ktoré by zapojili akademické skupiny a priemysel, univerzitné asociácie/učiteľské spolky, občianskych vedcov a dlhodobé záujmy vedy;
  • Všetky projekty by mali počítať s využívaním údajov a služieb, ktoré sú už na platforme EOSC, zdrojov vedeckého klastra a/alebo priniesť nové digitálne výskumné objekty a služby RI na platformu EOSC Exchange. Návrhy musia podporovať zásady FAIR a prijať príslušné metriky FAIR a politiky EOSC.

 

Všetky projekty musia ukladať vytvorené digitálne výskumné dáta do dôveryhodných katalógov vedeckých klastrov alebo iných dôveryhodných úložísk združených v EOSC.

Celková výška príspevku na projekt sa pohybuje od 100 tisíc eur do maximálnej výšky 250 tisíc eur. Časové trvanie projektu by sa malo pohybovať v rozmedzí od 12 do 24 mesiacov.

Pre podanie žiadosti sa musíte zaregistrovať na OSCARS platforme TU.

Ďalšie informácie o výzve nájdete na stránke: OSCARS 1st Open Call for Open Science Projects and Services | OSCARS (oscars-project.eu)

 

Zdroj: oscars-project.eu; zverejnené: 10.4.2024; autor: onz