Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pracovná skupina UNESCO pre budovanie kapacít otvorenej vedy

UNESCO zriadilo päť pracovných skupín, ktoré sa zameriavajú na kľúčové oblasti pre implementáciu odporúčania UNESCO o otvorenej vede.

Hoci odporúčanie potvrdilo význam otvorenej vedy ako dôležitého nástroja na zlepšenie kvality a dostupnosti vedeckých výstupov aj vedeckých procesov, tieto pracovné skupiny spojili odborníkov a subjekty otvorenej vedy z rôznych oblastí a domén, aby sa zaoberali odlišnými, ale vzájomne prepojenými témami a výzvami, ktoré sú nevyhnutné na implementáciu odporúčania.

Adopting UNESCO open-science recommendation, a great milestone' – International Year of Basic Sciences for Development

Séria stretnutí Pracovnej skupiny pre budovanie kapacít otvorenej vedy

Séria stretnutí sa začala Pracovnou skupinou pre budovanie kapacít otvorenej vedy. V súlade s odporúčaním UNESCO táto skupina predstavila náčrt štruktúrovaného prístupu k identifikácii a organizácii kompetencií otvorenej vedy.


Do tohto rámca, ktorý sa opiera o základné hodnoty integrity a inkluzívnosti, boli začlenené poznatky z osvedčených zdrojov, ako sú napríklad tie, ktoré sú uvedené v učebných osnovách NASA pre otvorenú vedu. Potrebné zručnosti sú tu rozdelené na základné, technické a vodcovské kompetencie, pričom každá z nich je prispôsobená rôznym úlohám v rámci ekosystému otvorenej vedy. Rámec sa zameriava na získanie potrebných zručností a znalostí v oblasti otvorenej vedy vrátane pochopenia politiky a rozvoja zručností v danej oblasti.


Počas stretnutia poukázali diskusie na niekoľko naliehavých výziev vrátane integrácie princípov otvorenej vedy do vzdelávacích osnov a nedostatku vyškolených pedagógov. Ďalším významným bodom diskusie bol vplyv umelej inteligencie na postupy otvorenej vedy.

Na záver stretnutia bol vyjadrený záväzok posilniť zručnosti v oblasti otvorenej vedy s cieľom rozvíjať kultúru otvorenosti a spolupráce vo vedeckom výskume na celom svete.

 

Plánované stretnutia pracovných skupín

Na ďalšie stretnutia pracovných skupín sa môžete registrovať na nasledujúcich odkazoch.

Všetky stretnutia prebehnú v uvedených termínoch v časoch od 14:00-16:00.

  1. apríl 2024: Monitoring Framework: Draft Principles
  1. apríl 2024: Funding and Incentives: Desirability and Feasibility of a Global Open Science Fund
  2. máj 2024: Policy and Policy Instruments: Impact of policy and policy instruments
  3. jún 2024: Infrastructures: Open Science and Artificial Intelligence

 

Ďalšie informácie o iniciatíve UNESCO k otvorenej vede a informácie k pracovným skupinám nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 

Zdroj: unesco.org; zverejnené: 18.04.2024; autor: onz