Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Verejné uvedenie siete kompetenčných centier projektu Skills4EOSC


Začiatok: 25. 06. 2024 00:00

Koniec: 25. 06. 2024 12:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Skills4EOSC

Miesto konania: online

Štát: Slovensko

Odkaz: https://www.skills4eosc.eu/participate/events/public-launch-of-the-skills4eosc-competence-centres-network#register
V rámci projektu Skills4EOSC sa uskutoční verejná prezentácia siete kompetenčných centier.

Počas tohto virtuálneho podujatia spoznáte kompetenčné centrá Skills4EOSC (S4E CC). Podľa vízie projektu sú tieto centrá centrami pre otvorenú vedu a aktivity EOSC v príslušných krajinách alebo tematických oblastiach. Centrá S4E CCs sú spolupracujúce subjekty a siete, ktoré spájajú rozsiahle odborné znalosti v oblasti otvorenej vedy a správy dát v rôznych oblastiach. Poskytujú odbornú prípravu a podporu a zároveň spolupracujú na celoeurópskej úrovni s cieľom zosúladiť učebné osnovy, zabezpečenie kvality a certifikačné systémy pre kompetencie a materiály týkajúce sa otvorenej vedy, riadenia výstupov výskumu FAIR a kontextu EOSC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:https://www.skills4eosc.eu/; zverejnené: 17.6.2024; autor: onz 

Pridať do Google Calendar