Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Profily zručností Skills4EOSC: Implementácia s použitím označenia FAIR


Začiatok: 02. 07. 2024 15:00

Koniec: 02. 07. 2024 16:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: FAIR-IMPACT, Skills4EOSC

Miesto konania: online

Štát: Slovensko

Odkaz: https://fair-impact.eu/events/fair-implementation-workshops/skills4eosc-minimum-viable-skills-profiles-implementation
Dňa 2. júla 2024 (15:00-16:00) organizuje projekt FAIR-IMPACT v spolupráci s projektom Skills4EOSC webinár na tému „Minimum Viable Skills Profiles: Implementation using FAIR Signposting“.

Katalóg profilov Minimum Viable Skillset (MVS)

Katológ profilov MVS opisuje kľúčové zručnosti a kompetencie pre úlohy, ktoré umožňujú výskumníkom, odborníkom a zainteresovaným stranám praktizovať otvorenú vedu s podporou Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC). Každý profil MVS spája základné zručnosti s postupmi, činnosťami a výsledkami otvorenej vedy, ktoré možno od príslušnej úlohy zvyčajne očakávať.

Jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť zvýšenie úrovne FAIR katalógu MVS, bude dodržiavať odporúčania týkajúce sa implementácie FAIR Signposting, ľahkého, ale účinného prístupu na zvýšenie úrovne FAIR vedeckých objektov. Hlavnou myšlienkou tohto prístupu je optimalizovať vstupnú stránku katalógu MVS na používanie strojovými agentmi, ktorí sa pohybujú po vedeckom webe a opisujú metadáta súvisiace s profilmi spôsobom založeným na štandardoch. Takto sa stroje dozvedia o trvalom identifikátore katalógu MVS, kde a aký je jeho obsah, kde sú metadáta, ktoré ho popisujú a ďalšie informácie.

Zameranie webinára

Cieľom tohto webinára je poskytnúť prehľad o katalógu profilov MVS vytvorenom v rámci projektu Skills4EOSC a o tom, ako sa v rámci projektu implementoval prístup FAIR Signposting vyvinutý v rámci projektu FAIR IMPACT. Podujatie bude miestom na diskusiu a premýšľanie o tom, ako možno podobným prístupom využiť profily MVS a/alebo opísať a sprístupniť iné typy prác a materiálov. Toto podujatie sa organizuje v spolupráci s projektom Skills4EOSC.

Program

15:00 – 15:05 Privítanie

15:05 – 15:15 Predstavenie profilov MVS

15:15 – 15:30 FAIR Singposting

15:30 – 15:45 Implementácia katalógu MVS FAIR

15:45 – 16:00 Q&A a ukončenie

 

 

 

 

Zdroj: https://fair-impact.eu/; zverejnené: 19.6.2024; autor: onz 

Pridať do Google Calendar