Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projekt AI4EOSC spúšťa súbor nástrojov pre umelú inteligenciu a otvorenú výzvu na nové prípady použitia

AI4EOSC, špičková iniciatíva na pomedzí umelej inteligencie (AI) a Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC), spustila otvorenú výzvu pre nové prípady použitia, ktorými chce urýchliť vývoj svojich modelov AI v EOSC.

Zdroj: ai4eosc.eu

Po vydaní prvej verzie platformy AI4EOSC a softvérového balíka, vyhlasuje projekt AI4EOSC prvú otvorenú výzvu pre nové skúšobné modely. Cieľom je zapojiť výskumníkov, podniky a inovátorov, ktorí vyvíjajú inovatívne riešenia, a pomôcť im zlepšiť ich produkty a služby využitím technológií a modelov AI/ML/DL v rámci EOSC.

Medzi hlavné funkcie platformy patria:

 • Podpora vykonávania federatívneho vzdelávania s decentralizovanými dátami na rôznych miestach.
 • Používanie interaktívnych, intuitívnych a používateľsky prívetivých integrovaných vývojových prostredí, ako sú Visual Studio Code alebo JupyterLab.
 • Transparentný a bezproblémový prístup k zdrojom, ako sú CPU, GPU, nasadzovanie a testovanie modelov AI/ML/DL.
 • Podpora monitorovania modelov AI/ML/DL pomocou techník MLOps a detekcie driftu.
 • Podpora používateľov, dokumentácia a návody na používanie platformy.

 

Vybraným pilotným projektom bude okrem iného poskytnutá podpora v týchto oblastiach:

 • Používanie produkčnej platformy AI4EOSC s predčasným prístupom k náhľadu nových a experimentálnych funkcií.
 • Prístup k zdrojom elektronickej infraštruktúry EOSC a k ďalším technickým službám.
 • Vytváranie prototypov, rozširovanie, navrhovanie, overovanie výkonu a testovanie.
 • Budovanie partnerstiev s ďalšími partnermi, malými a strednými podnikmi a ekosystémom.

 

V tejto fáze budú vybrané celkovo 3 pilotné projekty, ktoré sa zapoja do platformy AI4EOSC.

Kto sa môže zapojiť do otvorenej výzvy 

Výskumné organizácie, výskumní pracovníci, start-upy, spin-offy alebo malé a stredné podniky z krajín EÚ (oprávnené v programe Horizont Európa) sa môžu prihlásiť do tejto otvorenej výzvy za predpokladu, že spĺňajú nasledujúce kritériá oprávnenosti:

 • Vyvíjať riešenia pomocou rôznych služieb AI4EOSC:
  • Prioritou je federatívne vzdelávanie o dátach distribuovaných na rôznych miestach.
  • Vítané sú však akékoľvek ďalšie inovatívne nápady.
 • Voliteľné:
  • Prispievanie do katalógu modulov AI4EOSC ( linky)
  • Využíva alebo prispieva k ekosystémom EOSC, FAIR a otvorených dát.

 

Termín na podanie projektovej žiadosti je do 30. apríla 2024 (23:59).

Viac informácií ako i formulár na podanie žiadosti nájdete TU.

 

Zdroj: ai4eosc.eu; zverejnené: 10.4.2024; autor: onz