Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Anotovaná príručka pre projektové návrhy v schéme EIC Pathfinder

Príručka “Annotated proposal template EIC Pathfinder Open” vytvorená v rámci projektu Access2EIC je určená všetkým, ktorí majú záujem o podanie prihlášky do programu EIC Pathfinder Open 2024. Cieľom je poskytnúť všeobecné tipy týkajúce sa podávania prihlášok do tejto schémy. Autormi príručky sú národné kontaktné body (NCPs) programu Horizont Európa, ktorí pravidelne komunikujú s uchádzačmi o EIC Pathfinder.

Cieľom Príručky “How to apply successfully – EIC Pathfinder” je pomôcť pochopiť požiadavky šablóny návrhu a poskytnúť užitočné tipy a rady. Štruktúra tohto dokumentu kopíruje štruktúru šablóny návrhu pre EIC Pathfinder Open 2024, pričom sa obmedzuje len na anotácie k týmto šablónam.

Vďaka pravidelnému kontaktu autorov s uchádzačmi o program EIC Pathfinder je príručka založená na aktuálnych skúsenostiach a osvedčených postupoch.

Stiahnite si príručku

EIC Pathfinder, súčasť Horizontu Európa, predstavuje príležitosť pre inovatívne startupy a výskumné tímy k získaniu financovania na vývoj revolučných technológií s potenciálom výrazne zmeniť trhy a spoločnosť. Zameriava sa na skoré fázy vývoja technológií, kde podporuje riskantné projekty s vysokým potenciálom inovácií, ktoré môžu byť základom pre budúce produkty, služby alebo trhy. EIC Pathfinder poskytuje nielen finančné prostriedky, ale aj odborné poradenstvo a prístup k sieti expertov a potenciálnych partnerov, čím otvára dvere k ďalšiemu rozvoju a komercializácii inovatívnych riešení.

Viac o EIC Pathfinder v slovenskom jazyku.

 

Zdroj: EK, innonews.blog, 23. 02. 2024, pes