Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Inkubátor HERA

Inkubátor HERA: Príprava Európy na varianty COVID-19

 

Inkubátor HERA, ktorý vo februári 2021 oficiálne predstavila Európska komisia, predstavuje plán pripravenosti EÚ proti variantom COVID-19, ktorý spája výskumníkov, biotechnologické spoločnosti, výrobné firmy, regulačné orgány a verejné orgány s cieľom monitorovať varianty (mutácie) koronavírusu, vymieňať si údaje a spolupracovať na ďalšom vývoji a prispôsobovaní vakcín.

 

Nové mutácie koronavírusu sú už v Európe bežne prítomné a ECDC (Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb) hodnotí riziko ďalšieho šírenia mutácií na vysoké až veľmi vysoké. Niektoré mutácie majú vyššiu schopnosť prenosu a hrozí, že sa môžu stať dominantným kmeňom a dokonca znížiť účinnosť vakcín – ako napríklad „britský“ variant vírusu B.1.1.7, ktorý má v Európe dominantné postavenie (k marcu 2021 vyše 90 %). Budúce mutácie vírusu môžu byť odolné voči súčasným vakcínam a  Európa musí toto riziko predvídať.

Sekvenčná kapacita v EÚ je v priemere nižšia ako 10 %. Zvýšením kapacít sekvenácie sa môžu zistiť ďalšie varianty, ktoré následne budú monitorované.

Pri procese sekvenovania genómu sa mapuje jedinečná genetická stavba rôznych kmeňov vírusuJe kľúčom k identifikovaniu variantov u ľudí i zvierat, ako aj k monitorovaniu ich šírenia v komunitách a populáciách. Umožňuje skúmanie vírusových genómov a skríning mutácií, ktoré môžu mať vplyv na prenosnosť alebo patogenitu. Údaje, ktoré pochádzajú zo sekvenovania celého genómu, zlepšujú chápanie dynamiky prenosu nákazy a presahovania na ľudí aj zvieratá a pomáhajú identifikovať nebezpečné mutácie. Je preto dôležitým nástrojom na prijímanie rozhodnutí a opatrení v oblasti verejného zdravia.

 

EÚ mobilizuje finančné prostriedky na podporu členských štátov v navýšení kapacít na testovanie a sekvenovanie tým, že podporí vývoj špecializovaných testov na nové varianty koronavírusu (alokovaných najmenej 75 miliónov EUR). Tiež sa poskytnú finančné zdroje na zdieľanie dát o variantoch vírusu a na prispôsobenie vakcín a na navýšenie výrobných kapacít vakcín.

 

KĽÚČOVÉ OPATRENIA NA ZVÝŠENIE PRIPRAVENOSTI A ZVÝŠENIE KAPACITY NA VÝVOJ VAKCÍN PRISPÔSOBENÝCH VARIANTOM

 

1. DETEKCIA A ANALÝZA NOVÝCH VARIANTOV VÍRUSU

  • – Zvýšiť kapacitu sekvenovania (na určenie mutácií vírusu).
  • – Umožniť plynulú výmenu informácií o nových variantoch medzi všetkými zainteresovanými stranami, ktoré pracujú na vývoji vakcín.
  • – Identifikovať tzv. únikové varianty (varianty, ktoré dokážu uniknúť imunitnému systému) vzbudzujúce veľké obavy a dosiahnuť dohodu v tejto oblasti.

 

2. VÝVOJ VAKCÍN PROTI NOVÝM VARIANTOM VÍRUSU, VOČI KTORÝM NEMUSIA BYŤ EXISTUJÚCE VAKCÍNY DOSTATOČNE ÚČINNÉ

  • –   Podpora spoločností, ktoré pracujú na prispôsobení vakcín alebo vývoji nových vakcín.
  • –  Uľahčenie klinického skúšania: zriadenie celoúnijnej siete na klinické skúšanie (VACCELERATE).
  • –  Podpora nových technológií na vývoj prispôsobených alebo nových vakcín.

 

3. RÝCHLA A MASOVÁ VÝROBA VAKCÍN PRISPÔSOBENÝCH VARIANTOM

  • – Aktualizácia existujúcich dohôd o predbežnom nákupe alebo uzatvorenie nových dohôd o predbežnom nákupe s výrobnými spoločnosťami, ktoré vyvíjajú prispôsobené vakcíny.
  • – Výrobcovia vakcín predložia dôveryhodný plán, ktorým preukážu skutočnú kapacitu na výrobu vakcín v EÚ a budú dodávať požadované množstvá dostatočne rýchlo.

 

EÚ v tejto súvislosti zriadi Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA). Úrad HERA bude mať za úlohu predvídať a lepšie zvládať budúce pandémie.

 

Viac informácií poskytnú nižšie uvedené dokumenty:

Inkubátor HERA – spoločné predvídanie hrozby variantov COVID-19 (Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade, COM/2021/78 final, slovenský jazyk)  

 

Factsheet: Príprava Európy na varianty COVID-19: inkubátor HERA (slovenský jazyk)

 

Questions and Answers: HERA Incubator – Anticipating together the threat of COVID-19 variants (v anglickom jazyku)

 

Zdroj: ec.europa.eu; zverejnené: 7.4.2021; autor: akr

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

Ďalšie podujatia