Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Skúšky nových vakcín proti COVID začínajú klesať

Počet klinických skúšok podľa fáz. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Podľa správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa na celom svete počet klinických skúšok v počiatočnom štádiu nových kandidátov na vakcínu proti COVID-19 pomaly začal znižovať.

Ako sa už vo veľkej miere uvádzalo, jedným z mimoriadnych dôsledkov pandémie bol rekordne rýchly vývoj a schválenie radu vakcín v roku 2020 – a odvtedy sa výskumom a vývojom presadili skúšky ďalších vakcín.

Zatiaľ čo takmer 300 testov vakcíny COVID stále prebieha, údaje OECD naznačujú, že počet testov vakcíny v počiatočnom štádiu pre fázu I alebo kombinovanú fázu I/II prvýkrát klesol v druhej polovici roku 2022. Testy fázy I sú prvá etapa výskumu na ľudských subjektoch, testovanie, či je kandidátsky liek bezpečný. Štúdie fázy II začínajú testovať účinnosť lieku a ďalej spresňujú údaje o bezpečnosti. Fáza III sú rozsiahle populačné štúdie a fáza IV nastáva po použití lieku.

Správa OECD však poznamenáva, že distribúcia testov – ako aj samotných vakcín – bola výrazne zameraná na bohaté krajiny. Uvádza výskum, ktorý naznačuje, že vakcíny zachránili približne 20-miliónov životov do polovice roku 2022 – ale že spravodlivejšia distribúcia by mohla zachrániť viac ako jeden milión ďalších životov. Vyzýva na vybudovanie kapacít výskumu a vývoja vakcín v rozvojových krajinách.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 24. 3. 2023, autor: rpa