Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva projektu BY-COVID na podporu dátových centier

V rámci projektu BY-COVID je do 1. septembra 2023 (17:00) otvorená výzva na predkladanie návrhov na podporu implementácie národných a regionálnych dátových uzlov zaoberajúcich sa vírusom SARS-CoV-2. Cieľom je zvýšiť tok dát o vírusových sekvenciách do Európskeho nukleotidového archívu (ENA) v súlade so zásadami otvorenej vedy.

Zdroj: by-covid.org

Výzva prispieva k širšej ambícii vytvoriť celoeurópsku sieť na mobilizáciu a analýzu dát o patogénoch, vrátane dát o víruse SARS-CoV-2. Jednotliví žiadatelia alebo konzorciá, môžu podporiť realizáciu dátových centier prostredníctvom rôznych činností, ako napr:

  • školeniami a informačnými aktivitami na národnej/regionálnej úrovni o informatických aspektoch genomiky patogénov;
  • rozvojom infraštruktúry – najmä vývojom programových rozhraní na zabezpečenie prepojenia s dátovými centrami;
  • spracovávaním dát a metadát;
  • analýzou lokálne vytvorených dát;
  • štúdiami zameranými na národné a regionálne potreby.

Kto sa môže do výzvy zapojiť

Finančnú podporu môžu získať nasledujúci záujemcovia:

  • právnické osoby;
  • konzorcium pozostávajúce z viacerých organizácií, ako zmluvný partner musí vystupovať jedna právnická osoba;
  • jednotlivé inštitúcie alebo konzorciá, ako napr.: akademické, vládne alebo komerčné subjekty, ktoré sa zaoberajú sekvenčným dohľadom a vyšetrovaním ohnísk nákazy, mimovládne a medzinárodné organizácie zapojené do budovania kapacít, vedci, odborníci v oblasti verejného zdravia, odborníci na (bio)informatiku, sponzori, vzdelávacie inštitúcie.

Žiadatelia by nemali byť zapojení do projektu BY-COVID. Zapojiť do výzvy sa môžu záujemcovia z EÚ a asociovaných krajín. Viac informácií nájdete v kritériách oprávnenosti.

Ako podať žiadosť

Všetky podrobnosti sú uvedené v usmernení k otvorenej výzve TU.

Formulár na vyplnenie žiadosti nájdete TU.

Viac informácií

Pozrite si prehľad dátových centier SARS-CoV-2 a zoznam existujúcich dátových centier.

V prípade otázok kontaktujte Marieke Willems, by-covid-admin@elixir-europe.org.

Zdroj: by-covid.org; zverejnené: 20.6.2023; autor: onz