Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

ERA CORONA

Platforma ERA Corona poskytuje komplexné informácie o možnostiach financovania výskumu COVID-19 na úrovni Európskej únie a na vnútroštátnej úrovni. Ponúka priebežne aktualizované informácie o predĺžení termínov uzávierok výziev Horizont 2020, ponúka informácie o výzvach špecificky zameraných na výskum COVID-19, často kladené otázky a ďalšie užitočné odkazy.

Platforma ERA corona je jednou z 10 priorít, na ktorých sa Európska komisia a národné ministerstvá dohodli v rámci prvého akčného plánu ERAvsCorona.

V spolupráci s korešpondentmi jednotlivých krajín platforma ponúka vyhradenú sekciu pre národné aktivity, možnosti financovania, iniciatívy a projekty v členských štátoch a ďalších európskych krajinách.

Ponúka užitočný prehľad výskumno-inovačných aktivít na Slovensku v boji proti pandémii COVID-19 na jednom mieste. Informácie sú priebežne aktualizované MŠVVaŠ SR, MZ SR a SLORD.

Vstup priamo do sekcie Slovensko – European Research Area (ERA) corona platform – Slovakia

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

Ďalšie podujatia