Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Všeobecné

Získajte prístup do laboratórií JRC

Aktuálne je otvorených 8 výziev v oblasti jadrového paliva, environmentálneho a mechanického hodnotenia materiálov, ako aj štrukturálneho hodnotenia na štúdium materiálov a konštrukčných prvkov

Férová akadémia 2024/Fair Academy 2024

Srdečne vás pozývame na podujatie “Férová akadémia”, ktoré sa uskutoční 9. a 10. mája v Bratislave. Tento výnimočný program bude zahŕňať diskusie a prezentácie o dôležitých témach týkajúcich sa rodovej rovnosti a inklúzie v akademickom prostredí.

Výzva na registráciu do Alumni SK4ERA databázy

Slovenská veda dlhodobo čelí mnohým výzvam v zapájaní sa do aktivít Európskeho výskumného priestoru (ERA), čo má negatívny dopad na kvalitu výskumu. Cieľom projektu SK4ERA je zvýšiť povedomie o slovenskej vede doma aj v zahraničí, podporiť sieťovanie