Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Towards the implementation of the New European Research Area: status, achievements, next steps


Začiatok: 16. 05. 2024 10:30

Koniec: 16. 05. 2024 11:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: NTNU

Miesto konania: online

Štát: Rakúsko
V roku 2019 spolu s členskými štátmi Európska komisia iniciovala a proces obnovy Európskeho výskumného priestoru (ERA) zameraný na riešenie rôznych nových výziev.

O dva roky neskôr, v roku 2021, bol spustený nový ERA prijatím Paktu pre výskum a inovácie v Európe spolu so závermi Rady o budúcnosti riadenie ERA, ktorá tiež ratifikovala prvú politickú agendu ERA na roky 2022 – 2025. Pakt pre výskum a inováciu vymedzuje 14 prioritných oblastí pre spoločnú činnosť v rôznych rozsahoch témy od otvorenej vedy až po koordináciu investícií do výskumu a inovácií. Slúži ako dlhodobý rámec pre politické programy ERA.

Na obdobie rokov 2022 – 2024 tieto programy zahŕňajú 20 opatrení založených na prioritných oblastiach určených v pakte.

Aký je aktuálny stav ich implementácie?

Aké boli míľniky doteraz dosiahnuté a aké úlohy ešte treba dokončiť?

Čo bude ďalej?

Čo je pred nami?

To sú niektoré z otázok, ktorými sa bude zaoberať na nadchádzajúcom webinári: One Hour With Europe za účasti p. Anna Panagopoulou, riaditeľky riaditeľstva pre ERA a inovácie (DG RTD) z Európskej komisie.

 

Webinár k týmto otázkam sa uskutoční dňa 16 .5. 2024 od 10:30 hod. 

Je potrebné sa registrovať  vopred a získať link na pripojenie.

 

Viac informácií a program

 

13. 5. 2024, kas

 

Pridať do Google Calendar