Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Získajte prístup do laboratórií JRC

Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre, JRC) poskytuje Európskej komisii nezávislú, vedeckú a technickú podporu. Disponuje siedmimi vedeckými ústavmi, v ktorých sídlia špecializované laboratóriá s jedinečnými výskumnými zariadeniami.

 

K svojim výskumným infraštruktúram otvára JRC prístup na účely uskutočnenia experimentov a budovania kapacít pre organizácie v rôznych oblastiach – uchádzať sa môžu organizácie z členských štátov EÚ a krajín asociovaných k programu Horizont Európa.

 

 

Aktuálne sú otvorené tieto výzvy v laboratóriách v Geele (Belgicko) a v Ispre (Taliansko):

Nanobiotech access call2024-1-RD-NanoBiotech

 • Miesto: Ispra, Taliansko
 • Uzávierka: 21. 05. 2024

 Nanobiotech Training & capacity call2024-1-TCB-NANOBIOTECH

 • Miesto: Ispra, Taliansko
 • Uzávierka: 21. 05. 2024

EUFRAT: MONNET access call – 2024-1-RD-EUFRAT-MONNET

 • Miesto: Geel, Belgicko
 • Uzávierka: 30. 06. 2024

EUFRAT: HADES access call – 2024-1-RD- EUFRAT-HADES

 • Miesto: Geel, Belgicko
 • Uzávierka: 30. 06. 2024

EUFRAT: RADMET access call – 2024-1-RD- EUFRAT-RADMET

 • Miesto: Geel, Belgicko
 • Uzávierka: 30. 06. 2024

EUFRAT: GELINA access call – 2024-1-RD- EUFRAT-GELINA

 • Miesto: Geel, Belgicko
 • Uzávierka: 30. 06. 2024

ELSA: Hopkinson Bar Training & capacity call – 2024-1-TCB-ELSA-HOPLAB

 • Miesto: Ispra, Taliansko
 • Uzávierka: 14. 05. 2024

ELSA: Reaction Wall Training & capacity call

 • Miesto: Ispra, Taliansko
 • Uzávierka: 14. 05. 2024

 

Podmienky oprávnenosti a zapojenia sa nájdete uvedené pri jednotlivých výzvach. Na lepšie zorientovanie sa poslúži aj brožúra Otvorený prístup k výskumným infraštruktúram JRC.

 

Zdroj: JRC, 9.5.2024, mob