Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Kontakt

Kontaktná osoba pre rodovú rovnosť vo výskume a inováciách

Staňáková, Zuzana, Mgr., PhD.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR
Oddelenie medzinárodných projektov
Lamačská cesta 8/A
840 05 Bratislava
02/69 253 154

e-mail: zuzana.stanakova@cvtisr.sk

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

Ďalšie podujatia