Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

41 % zamestnaných ako vedci a inžinieri sú ženy

 

V roku 2022 bolo v EÚ takmer 7,3-milióna vedkýň a inžinierok, čo je o 310 500 viac ako v roku 2021, čo predstavuje 41 % celkovej zamestnanosti vo vede a technike.

Ženy pracujúce ako vedkyne a inžinierky boli zamestnané predovšetkým v sektore služieb, čo predstavuje 46 % vedcov a inžinierov v tomto sektore, zatiaľ čo vo výrobe bolo len 22 % žien zamestnaných ako vedkyne a inžinierky.

Medzi členskými štátmi EÚ sa podiel vedkýň a inžinierok v roku 2022 značne líšil od 53 % v Dánsku, Litve (52 %) a Bulharsku (51 %) až po 31 % v Maďarsku, Fínsku (32 %) a Nemecku ( 34 %).

 

 

Vedci a inžinieri sú podkategóriou širokej koncepcie ľudí zamestnaných vo vede a technike. Ľudia sú klasifikovaní ako pracujúci vo vede a technike, ak pracujú v povolaniach, ktoré by sa mohli podieľať na systematickom vytváraní, rozvoji, šírení a aplikácii vedeckých a technologických poznatkov, nezávisle od úrovne štúdia. Táto kategória zahŕňa aj iné povolania, ako sú technici alebo pridružení odborníci.

Najvyššie podiely žien zamestnaných vo vedecko-technických povolaniach v roku 2022 v regiónoch podľa úrovne 1 nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS1) boli zaznamenané v Litve (jediný región na úrovni NUTS 1) (64,1 %), vo Francúzsku v regióne Korzika (63,9 %) a Lotyšsku (tiež jediný región na úrovni NUTS 1) (62,7 %).

Na opačnom konci rebríčka regióny s najmenším podielom žien zamestnaných vo vede a technike boli zaznamenané v talianskom regióne Nord-Ovest (45,3 %), na Malte (45,8 %) a v talianskom regióne Sud (46,1 %). ).

 

 

Viac informácií:

 

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 12. 2. 2024, autor: rup