Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede 2024: REGISTRÁCIA PREDĹŽENÁ do 15.3.2024!

Aktuálny 8. ročníka programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede predĺžil termín registrácie. Záujemkyne môžu svoje vedecké projekty registrovať na webstránke www.prezenyvovede.sk do 15.03.2024. Talentový program sa organizuje od roku 2016. Jeho cieľom je podporovať účasť mladých žien vo vede.

Zdroj: forwomeninscience.com

8. ročník talentového programu pre vedkyne

V aktuálnom ročníku súťaže je pre výherkyne určený finančný obnos vo výške 21 000 eur, ktorý si prerozdelia tri vedkyne do 40 rokov (vrátane). Ceny najúspešnejším projektom budú udelené v kategóriách: formálne vedy (matematika, štatistika, informatika); vedy o živej prírode vrátane environmentálnych vied (medicína, biochémia a podobne); a fyzikálne a technické vedy (fyzika, astronómia, stavebníctvo, strojárstvo).

Podmienky zapojenia sa do programu

Jednou z podmienok zapojenia sa do programu je získanie doktorandského titulu v doktorandskom študijnom programe v oblasti formálnych vied, ako napr. Informačné technológie a informačné vedy a matematika; environmentálnych vedách, ako sú biologické, klinické, základné lekárske a zdravotnícke vedy; fyzikálne vedy a technické vedy a technológie (pozri zoznam TU).

Ďalšou z podmienok zapojenia sa do programu je vedenie výskumu v danej oblasti na Slovensku. Záujemkyňa nemusí mať výhradne slovenskú štátnu príslušnosť, no musí preukázať, že pracuje v slovenskej vede alebo robí výskum v slovenskej inštitúcií. Okrem toho musí byť daný výskum realizovaný na Slovensku v trvaní jedného roka.

Viac informácií a podrobné podmienky zapojenia sa nájdete TU a na www.prezenyvovede.sk❗

 

Zdroj: forwomeninscience.com; zverejnené: 21.2.2024; autor: onz