Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Často kladené otázky

Plán rodovej rovnosti – kritérium oprávnenosti (eligibility criterion) programu Horizont Európa

 

  1. Odkedy nadobúda platnosť požiadavka Európskej komisie pre program Horizont Európa mať zavedený plán rodovej rovnosti (GEP must be in place)?

 

Vo výzvach s termínom v roku 2022 a neskôr nemusia mať žiadateľské inštitúcie GEP v okamihu podania návrhu projektu, pričom absencia GEP nebráni evaluácii projektu (…). Partneri konzorcia, na ktoré sa toto kritérium spôsobilosti (eligibility criterion) vzťahuje, majú lehotu na prípravu a prijatie GEP do okamihu podpisu grantovej dohody (Grant Agreement Signature) (…).“

 

The GEP concerns individual organisations applying to any part of Horizon Europe if they belong to the following categories of legal entities established in EU Member States or Associated countries: · Public bodies, such as research funding bodies, national ministries or other public authorities, including public-for-profit organisations; · Higher education establishments, public and private; · Research organisations, public and private.“

 

Three categories of legal entities used in EU programmes are concerned by this requirement: · public bodies (including e.g. ministries, research funding organisations, municipalities, as well as public-for-profit organisations such as certain museums) · research organisations (both public and private) · higher education establishments (both public and private).“

 

Zdroje:

FAQ_letak_GEP

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

Ďalšie podujatia