Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva: Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa

ERA Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • EURATOM
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európske partnerstvá
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Výskumné infraštruktúry
Výzva: Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa. Zdroj: VAIA

Ak ste koordinátorom alebo partnerom v projektoch vyhlasovaných rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa, máte možnosť získať podporu.

Výzva je určená pre nepodnikateľské výskumné organizácie a podniky, ktorých projektové zámery získali minimálne 50 % hodnotenia vo výzvach programu Horizont Európa alebo vo výzvach doplnkového programu Euratom.

Cieľom tejto výzvy je stimulovať a zvýšiť participáciu slovenských inštitúcií v projektoch Horizont Európa, zvýšiť počet kvalitných projektov predkladaných vo výzvach a motivovať výskumné a inovačné kapacity k aktívnejšiemu zapojeniu do medzinárodných konzorcií.

Aktívna participácia zvyšuje internacionalizáciu slovenských výskumných organizácií a ich prepojenia s inými partnermi v európskych a medzinárodných sieťach.

Zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti bolo na podporu alokovaných 7,2 mil. EUR.

Viac informácií:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu prípravy projektov v Horizonte Európa

Zdroj: https://vaia.gov.sk, zverejnené: 2. 5. 2023, autor: rpa