Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Workshop: Optimalizácia opisu dát pre integráciu a opakované použitie


Začiatok: 24. 03. 2023 13:00

Koniec: 24. 03. 2023 16:30

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: WorldFAIR

Miesto konania: Workshop
Dňa 24. marca 2023 sa uskutoční workshop organizovaný projektom WorldFAIR, ktorý bude spoločným podujatím plenárneho stretnutia RDA.

Zdroj: codata.org

Ciele a štruktúra podujatia

Cieľom workshopu je vysvetliť mechanizmus, ktorý využíva DDI-CDI na zvýšenie opätovnej použiteľnosti výskumných dát. DDI-CDI je založená na modeli, ktorý je nezávislý od platformy a technológie určenej na doplnenie metadátových fondov, archívov a producentov dát. Umožňuje vyjadrenie štrukturálnych metadát s odkazmi na externé riadené slovníky a ontológie, spája metadátové záznamy určené na vyhľadávanie, provenienciu a opis procesov. Zvyčajne sa môže vytvárať programovo z existujúcich záznamov metadát uchovávaných v doménovo špecifickejších modeloch. Môže sa však používať aj ako samostatná špecifikácia. Podporuje strojovo spracovateľný opis širokej škály dát.

Predstaví sa tiež prehľad s konkrétnymi príkladmi, pričom sa preskúmajú rôzne typy implementácií a vlastnosti normy v každom z nich. Zámerom je pomôcť účastníkom pochopiť nielen to, na čo je DDI-CDI určená, ale aj to, ako funguje ako doplnok k iným populárnym metadátovým modelom a štandardom. Diskutovať sa bude o rôznych syntaktických reprezentáciách štandardov.

DDI už dlho publikuje metadátové štandardy pre sociálne, ekonomické a spoločenské vedy, ktoré sú značne používané medzi producentmi dát a archívmi, vrátane tých v sieti CESSDA. DDI-CDI predstavuje vývoj, ktorý odráža rastúci význam medziodborového výskumu a požiadavky na dátové služby, na opis nových typov dát pochádzajúcich z iných oblastí. Výsledkom je špecifikácia, ktorá dokáže opísať akékoľvek dáta odborovo agnostickým spôsobom, a je použiteľná v rámci domén, pre ktoré iné špecifikácie DDI nie sú relevantné. Vzhľadom na túto odborovo nezávislú vlastnosť sa stala ústredným prvkom v projekte WorldFAIR pracujúcom na medziodborovej interoperabilite.

Cieľová skupina

Workshop bude prínosný pre technických aj prevádzkových pracovníkov pracujúcich v organizáciách, ktoré produkujú, archivujú, integrujú a šíria kvantitatívne výskumné dáta bez ohľadu na ich odborové zameranie. Cieľom je zodpovedať na otázky ohľadom praktickej implementácie systémov podporujúcich zásady FAIR dát. Rovnako má podujatie osloviť účastníkov infraštruktúry, ktorí sa zaoberajú rozšírením a prehĺbením opätovnej použiteľnosti svojich dátových fondov prostredníctvom rozšíreného opisu dát a ich pôvodu.

Program

Prvá časť: FAIR Functional Drivers and Requirements

13:00-13:30: The Variable Cascade: concepts, measures and observations.

13:30-14:00: Data Structures: the roles of concepts and variables.

14:00-14:30: Provenance: connecting data through process.

14:30-15:00 UTC: Break

Druhá časť: System Functions and Supporting Standards

15:00-15:30: Data integration across domains and structures.

15:30-16:00: Process description and alignment with PROV.

16:00-16:30: DDI-CDI as the connection point for a set of related specifications (CDIF example).

Zdroj: codata.org; zverejnené: 08.02.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar