Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Synergie medzi Inovačným fondom a RP Horizont Európa


Začiatok: 08. 02. 2023 09:30

Koniec: 08. 02. 2023 13:15

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: DG Enviro, DG R&D

Miesto konania: Workshop
Generálne riaditeľstvá Európskej komisie (DG CLIMA a DG RTD) spolu s Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) organizujú 8. februára 2023 poldňový virtuálny seminár o synergiách medzi Inovačným fondom a programom Horizont Európa.

Cieľom seminára je podporiť potenciálne synergie medzi programami EÚ v oblasti výskumu a inovácií (najmä programom Horizont Európa a H2020) a s cieľom preskúmať možnosti financovania v rámci Inovačného fondu a zavedenie svojich technológií.

V prípade záujmu budú mať účastníci podujatia možnosť prezentovať potenciál svojho projektu v rámci jedného z tematických blokov. Uzávierka prihlášok prostredníctvom registračného formulára je 16. decembra 2022. Na webinár sa môžete bezplatne zaregistrovať, aby ste sa len pripojili a sledovali podujatie online.

Inovačný fond je celoeurópsky finančný podporný mechanizmus zriadený v zmysle článku 10 a) odsek 8 smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v EÚ. Za fungovanie fondu je zodpovedná Európska komisia. Inovačný fond (je vylepšená a navýšená verzia fondu NER300 fungujúceho od roku 2012) je financovaný z predaja 450 mil. emisných kvót a z prostriedkov ako aj kvóty, ktoré ostali po ukončení programu NER 300.

Inovačný fond je jedným z najväčších programov na podporu demonštrácie inovatívnych nízkouhlíkových technológií, ktorý je 100 % financovaný zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS). Na základe predbežných odhadov by celkový objem prostriedkov v Inovačnom fonde mohol predstavovať približne 22 mld. EUR, v závislosti od predajnej ceny emisných kvót.

European Framework Programme for R&I - Innovation Fund Synergies Workshop

Odkaz na pripojenie na webinár bude dostupný niekoľko dní pred podujatím a interaktívna účasť bude podporovaná pomocou sli.do (#H2020IFSynergies).

Zdroj: CINEA, 13.12.2022, mit

Pridať do Google Calendar