HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EU Clean Air Forum 2023

Podujatia

 • Začiatok
  23.11.2023, 09:00
 • Koniec
  24.11.2023, 17:00
 • Typ podujatia
  Fórum
 • Miesto konania
  Rotterdam
 • Štát
  Holandsko

Európska komisia v úzkej spolupráci s Ministerstvom infraštruktúry a vodného manažmentu Holandska organizuje v poradí už 4. Fórum EU Clean Air , ktoré sa uskutoční od 23. do 24. novembra 2023 v meste Rotterdam.

Podujatia sa zúčastnia významní mienkotvorcovia, politici a poprední odborníci, aby sa zamysleli nad vývojom a realizáciou účinných európskych, vnútroštátnych a miestnych politík, projektov a programov v oblasti ovzdušia. Pozornosť bude venovaná aj prebiehajúcej revízii pravidiel EÚ týkajúcich sa kvality ovzdušia (Revision of EU rules on ambient air quality).

Okrem oficiálneho programu sa budú môcť účastníci podujatia vydať na exkurziu po rotterdamskom prístave. V stredu 22. novembra 2023 popoludní bude účastníkov prevážať plne elektricky poháňaná výletná loď po miestach a témach súvisiacich s fórom.

EU Clean Air Forum

Registrácia na podujatie bola spustená.

16.5.2023, mit