Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rodová rovnosť vo výskume a inováciách (Rodová rovnosť)

Férová akadémia 2024/Fair Academy 2024

Srdečne vás pozývame na podujatie “Férová akadémia”, ktoré sa uskutoční 9. a 10. mája v Bratislave. Tento výnimočný program bude zahŕňať diskusie a prezentácie o dôležitých témach týkajúcich sa rodovej rovnosti a inklúzie v akademickom prostredí.