Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Záverečná správa projektu „Vplyvy priemyslu 4.0 na PZI v krajinách V4“

ERA Aktualita

Správa projektu predstavuje širší dopad, ktorý môže mať Priemysel 4.0 (I4.0) na priame zahraničné investície (PZI) smerujúce do krajín V4 a pojednáva o dopade digitálnej transformácie na konkurencieschopnosť podnikov a atraktivitu miest.

Spoluautormi štúdie sú: Marta Götz, Andrea Éltető, Magdolna Sass, Jana Vlčková, Andrea Zacharová, Sonia Ferencikova, Josef Bič, Magdalena Kaczkowska-Serafińska.

Podľa správy, Slovensko v oblasti PZI sa spolieha na svoje výhody, ako je strategická, geografická poloha, politická stabilita, priaznivý daňový systém, kvalifikovaná a nízkonákladová pracovná sila. Na druhej strane je silná závislosť od automobilového priemyslu a exportu nevýhodou krajiny. Odkedy je Slovensko na najnižšej pozícii v oblasti inovácií, pre udržanie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky je rozhodujúca postupná, ale rýchla implementácia I4.0. Prieskum ukázal, že očakávania poukazujú na to, že I4.0 je šancou pre Slovensko na rast a udržanie konkurencieschopnosti napriek obavám z nepripravenej infraštruktúry a problematického vzdelávacieho systému.

Projekt bol financovaný z Vyšehradského fondu.

Final report

Link na projekt

Zdroj: https://industry40fdi.wordpress.com, zverejnené: 27.11.2020, autor: rpa