Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výskum v srdci Európy – výročná správa za rok 2022

ERA Aktualita

Oblasti
  • Európsky výskumný priestor
Výročná správa Science Europe. https://www.scienceeurope.org

Správa sleduje najvýznamnejšie míľniky združenia Science Europe z minulého roka.

V roku 2022 sa združenie Science Europe spojilo s partnermi zo širšej výskumnej komunity a zapojilo sa do zmysluplného dialógu s kľúčovými zainteresovanými stranami na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni s konečným cieľom zabezpečiť vysokokvalitnú vedu v prospech spoločnosti.

Združenie Science Europe sa zameralo na cirkuláciu mozgov s cieľom znížiť rozdiely vo výskume a inováciách a iniciovalo dôležitý dialóg o etike a integrite v kontexte verejného zapojenia výskumu do spoločnosti. Hodnotový rámec Science Europe pre organizáciu výskumu vytvoril základ pre spoločný odkaz na zdravšiu a efektívnejšiu výskumnú kultúru. Konferencia Science Europe o otvorenej vede a sprievodný dokument o smerovaní odrážali dynamické zrýchlenie prechodu na otvorenú vedu.

Science Europe osvetlilo aj úlohu vedy pri riešení spoločenských výziev analýzou interdisciplinárneho výskumu ekologického a digitálneho prechodu. Okrem toho spustil vizionársky plán pre vedeckú komunikáciu.

Čo je Science Europe?

Science Europe je asociácia zastupujúca veľké verejné organizácie, ktoré financujú alebo vykonávajú špičkový, prelomový výskum v Európe.

Spája odborné znalosti niektorých z najväčších a najznámejších výskumných organizácií na svete, aby sme spoločne posunuli hranice spôsobu, akým sa vedecký výskum vytvára a prináša spoločnosti výhody.

Obhajuje vedu a vedeckú komunitu, aby pomáhali budovať Európsky výskumný priestor (ERA) a formovali globálnu vedeckú agendu.

Viac informácií:

RESEARCH AT THE HEART OF EUROPE’S AMBITION – 2022 ANNUAL REPORT

DOI: https://zenodo.org/record/8058597

Zdroj: https://www.scienceeurope.org, zverejnené: 3. 7. 2023, autor: rpa