Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Univerzity musia mať hlas pri formovaní európskeho výskumného priestoru

ERA Aktualita

Oblasti
  • Európsky výskumný priestor

Nový Európsky výskumný priestor (European Research Area, ERA) bude musieť spojiť všetky zainteresované strany, aby sme mohli spoločne formovať budúcnosť európskeho výskumu a inovácií, uviedol Stephane Berghmans z European University Association.

Veľmi vítaný obnovený záujem o Európsky výskumný priestor (ERA) bol konkrétne odštartovaný v roku 2020 oznámením Európskej komisie s názvom „Nový ERA pre výskum a inovácie“. Počas nemeckého predsedníctva Rady EÚ nasledovali závery Rady EÚ o novom európskom výskumnom priestore, ktoré požadovali inkluzívne riadenie. O viac ako tri mesiace neskôr však stále nevieme, ako bude vyzerať správa ERA a čo je dôležitejšie, ako budú zapojené zainteresované strany.

Európska asociácia univerzít (EUA), ktorá bola historicky silným obhajcom a formálnym partnerom pri formovaní ERA od roku 2012, vyjadrila obavy tohto odvetvia z dôvodu nejasnosti riadenia ERA; oznámenie Komisie uvádza úlohu zainteresovaných strán iba zriedka a bez bližších podrobností. Je to ďaleko od času, keď sa vývojom a implementáciou ERA riadila štrukturálna spolupráca medzi Komisiou a európskymi univerzitami, ktorá slúžila v prospech všetkých európskych zúčastnených strán v oblasti výskumu a inovácií.

Nový ERA má veľmi ambiciózne ciele v oblasti výskumu a inovácií, ktoré sa právom zdôrazňujú ako jeden z kľúčových prvkov oživenia Európy, zvýšenej pripravenosti a odolnosti, konkurencieschopnosti a zvrchovanosti. Aby bol nový ERA úspešný, bude musieť spájať nielen Komisiu a členské štáty EÚ, ako vidíme dnes, ale aj všetky kľúčové zainteresované strany v oblasti výskumu a inovácií vrátane univerzít.

V prvom rade slovo „zainteresovaná strana“ to vystihuje správne: ​​univerzity majú v novom ERA hlavný podiel, pretože pomáhajú pri zhromažďovaní dôkazov potrebných na identifikáciu kľúčových výziev a hľadanie ich riešení. Vývoj nového ERA nesmie byť založený iba na vybranom počte hlasov. Namiesto toho bude politika ERA založená na dôkazoch formulovaná až po štruktúrovanom dialógu s rôznymi aktérmi v oblasti výskumu a inovácií. To je jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby inkluzívne, efektívne a flexibilné systémy výskumu a inovácií boli jadrom ambícií stanovených pre nový ERA.

Univerzity zohrávali a budú musieť naďalej hrať ústrednú úlohu v ERA, tak, ako to bolo počas celej pandémie COVID-19 a začiatku obnovy. Vakcíny sú dokonalým príkladom spoločenského vplyvu univerzít na európsky výskum a inovácie. Vakcíny, ktoré dnes vidíme aplikované, aby zachránili životy a umožnili nám všetkým vrátiť sa k normálnejšiemu životu, sú priamo alebo nepriamo dôsledkom výskumu a inovácií, ktorý na univerzitách prebieha už desaťročia.

V oznámení Komisie a záveroch Rady EÚ sa ďalej správne uvádza, že nový ERA by mal byť zakotvený v zásade excelentnosti – zatiaľ čo oznámenie osobitne požaduje revíziu postupov hodnotenia výskumu. Význam excelentnosti v komunikácii sa však obmedzuje na náhradné ukazovatele založené na vedeckých článkoch. To je v rozpore s nedávnymi iniciatívami univerzít a národných systémov v celej Európe zameraných na odklon od nadmerného spoliehania sa na meranie založené na publikáciách. Zatiaľ čo navrhované kľúčové opatrenia v oznámení Komisie spájajú kvalitu výskumu s „počtom vysoko citovaných publikácií“, hybná sila prechodu na otvorenú vedu – ktorej význam sa posilnil počas pandémie COVID-19 – smeruje k holistickejšiemu hodnoteniu prístupy. Preto je potrebné, aby nový ERA spolu s reprezentatívnymi orgánmi univerzít a zainteresovanými stranami v oblasti výskumu a inovácií vytvoril širokú a perspektívnu definíciu excelentnosti.

A nakoniec, na splnenie inovatívnych ambícií Európy bude nevyhnutná inštitucionálna úloha, ktorú univerzity zohrávajú v regionálnych ekosystémoch, na podporu regionálneho rozvoja a konkurencieschopnosti priemyslu. Ako čestní sprostredkovatelia sú spojení a spájajú priemysel a spoločnosť spôsobmi, ktoré presahujú krátkodobý projektový prenos už zavedených znalostí. Nový ERA bude takisto musieť umožniť dialóg a synergie s Európskym vzdelávacím priestorom. Aj tu majú univerzity ústrednú úlohu ako jedinečné miesta, kde sa spája výskum, inovácie a vzdelávanie v službách spoločnosti.

Do nového systému riadenia ERA, prostredníctvom ktorého bude Komisia a členské štáty „stanovovať a aktualizovať politické priority, monitorovať a hodnotiť pokrok a zabezpečovať strategické poradenstvo“, musia byť začlenené univerzity a ďalšie zainteresované strany v oblasti výskumu a inovácií. Webová stránka Európskych dní výskumu a inovácií používa slogan „Spoločne formujme budúcnosť“. Potrebujeme na to komplexný a štruktúrovaný dialóg so všetkými zainteresovanými stranami. Toto je jediná cesta k spoločne vyvinutému, navrhnutému, spoluvytvorenému a teda úspešnému novému ERA.

Zdroj: https://www.theparliamentmagazine.eu, zverejnené: 18.3.2021, autor: rpa