Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Expertná skupina ERA vyzýva na rozvoj viacúrovňového rámca riadenia ERA

ERA Aktualita

Oblasti
  • Európsky výskumný priestor

Na zasadnutí expertnej skupiny ERA fóra 8. júna odznela potreba rozvoja viacúrovňového rámca riadenia ERA. Aktuálnymi hlavnými riadiacimi orgánmi ERA sú ERAC a tematické skupiny súvisiace s ERA. Skupina žiada okrem iného pravidelné „ministerské konferencie ERA“, ktoré by hodnotili pokrok dosiahnutý pri vykonávaní politiky ERA a nasmeroval ich ďalší vývoj.

Prepojenie s implementáciou plánov ERA na vnútroštátnej úrovni sa uskutočňuje väčšinou prostredníctvom národných plánov ERA. Kľúčovým problémom, ktorý vedie k veľmi heterogénnemu prostrediu reforiem, postupov a výkonnosti členských krajín je nerovnomerné zavádzanie politík na vnútroštátnej úrovni. Rôzni aktéri v oblasti výskumu a inovácií odkazujú na rôzne prvky a nevidia celkovú súdržnosť, čo vedie k dojmu, že ERA ako koherentný koncept v skutočnosti neexistuje.

Expertná skupina ERA odporúča vytvorenie Paktu pre výskum a inovácie, ktorého úlohou bude zachytiť do jedného, viditeľného a stabilného dokumentu hlavné princípy a priority, ktoré by mali viesť ku koherentnému vývoju a implementácii akcií ERA v členských krajinách. Schválenie politickej agendy by malo byť spoločným procesom, v ktorom sa Komisia a členské štáty spoločne dohodnú na opatreniach, ktoré sa majú vykonať na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ.

Zasadnutia expertnej skupiny sa za Slovenskú republiku zúčastnil vedúci Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) Andrej Kurucz. Viac o reforme Európskeho výskumného priestoru na stránkach SLORDRady Európskej únie.

Zdroj: CVTI SR, zverejnené 10.6.2021, pew