Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

COVID-19: Výskum v Nemecku

ERA Aktualita

Oblasti
  • Výskum Covid-19

V súčasnosti predstavuje ochrana zdravia v Nemecku a na celom svete veľmi osobitnú výzvu. Je však potrebné vyvinúť ďalšie úsilie aj v iných oblastiach, napr. v oblasti zmierňovania globálnych zmien klímy, zvyšovania technologickej suverenity a konkurencieschopnosti v Nemecku a Európe a dosahovania spravodlivých životných podmienok. Kľúčovým prínosom v tejto oblasti je výskum a inovácie.

Ako uviedla spolková ministerka Nemecka pre výskum Anja Karliczek: „Nemecký výskumný a inovačný systém môže rýchlo a efektívne reagovať na nepredvídané udalosti, pretože, sa v posledných rokoch dôsledne zameriavame na výskum a vývoj.“ Naposledy sa to preukázalo opatreniami prijatými na zastavenie pandémie COVID-19. Výskumné úsilie v Nemecku sa na začiatku roku 2020 rozšírilo a zrýchlilo v reakcii na globálne rozšírenie nového koronavírusu a nárastu počtu prípadov COVID-19. Dôraz bol spočiatku zameraný na opatrenia pre zastavenie pandémie a zabezpečenie čo najlepšej liečby.

Vývoj vakcín, liekov a testovacích postupov je kľúčovou oblasťou, ktorú nemecká vláda presadzuje. Z toho je zrejmý hlavný význam medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, zdieľania výskumných údajov a spolupráce medzi všetkými výskumnými ústavmi na celom svete počas pandémie.

Dlhodobé následky pandémie COVID-19 sa zatiaľ nedajú odhadnúť. Výskum a inovácie však môžu rozhodujúcim spôsobom prispieť k tomu, aby sa udržal dynamický trend, ktorý je stále obklopený veľkou neistotou, na spoľahlivom základe, pokiaľ ide o údaje a znalosti. V tejto súvislosti je tiež dôležité lepšie porozumieť príčinám choroby a rozšíriť globálne poznatky o faktoroch, ktoré spôsobujú nárast nových infekčných chorôb. Nemecký výskumný a inovačný systém je v dobrej pozícii, aby k tomu významne prispel.

Ako dodala spolková ministerka pre výskum v Nemecku: „Digitalizácia a technologická suverenita, farmaceutický výskum a vývoj technológií priaznivých pre klímu sú nevyhnutnosťou nasledujúcich týždňov a mesiacov. Federálna správa o výskume a inováciách 2020 nám ukazuje, že sme na správnej ceste. Preto sa musíme viac ako predtým sústrediť na inovácie.“

Zdroj:  BMBF, zverejnené: 18.5.2020, autor: rpa