Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Agentúry financujúce výskum chcú mať väčšie slovo pri formovaní nového Európskeho výskumného priestoru

ERA Aktualita

Oblasti
  • Európsky výskumný priestor

Za súčasného stavu budú mať zainteresované strany len malé slovo nad tým, ako sa v členských štátoch implementujú navrhované zvýšenia rozpočtov na výskum a vývoj. Avšak tento vstup a know-how sú nevyhnutné pre rozvoj jednotného európskeho priestoru pre výskum, tvrdí Science Europe

Pakt pre výskum a inovácie v Európe by mal zainteresovaným stranám poskytnúť väčšiu voľbu pri implementácii Európskeho výskumného priestoru (ERA), uviedlo Science Europe, najväčšie združenie výskumných organizácií a finančných agentúr na kontinente.

Ako uviedlo Science Europe vo vyhlásení zverejnenom 23. júla 2021: „Ich vstup je nevyhnutný, pretože zastupujú organizácie a orgány, ktoré implementujú ERA v praxi.“

16. júla 2021 Európska komisia prijala Pakt pre výskum a inovácie, ktorého cieľom je presvedčiť členské štáty, aby zvýšili verejné a súkromné ​​výdavky na výskum a vývoj. Pakt je súčasťou prepracovania Komisie ERA, jednotného trhu EÚ pre výskum.

Pakt opätovne potvrdzuje dlhodobý záväzok zvýšiť verejné a súkromné ​​investície do výskumu a vývoja do roku 2030 na 3 % HDP a pre verejné výdavky na výskum a vývoj pridáva nový cieľ 1,25 % HDP.

Rada EÚ musí prehodnotiť pakt navrhnutý Komisiou a potom v priebehu tohto roka prísť s vlastným odporúčaním.

Ako uviedla Lidia Borrell-Damián, riaditeľka pre výskum a inovácie v spoločnosti Science Europe: „Ak bude pakt skutočne schválený, bude to veľmi silný politický balík, ktorý sa musí pretaviť do implementácie.“

Aj keď pakt uznáva úlohu výskumných organizácií a univerzitných združení pri formovaní vynoveného ERA, text podrobne neuvádza, ako by tieto zainteresované strany pomohli definovať a implementovať nové politiky v oblasti výskumu a inovácií.

Ako sa uvádza vo vyhlásení Science Europe: „Financovatelia výskumu, realizátori výskumu a univerzity hrajú zásadnú úlohu v rozvoji ERA. Science Europe sa teší na štruktúrovanejší a systémovejší prístup k zapojeniu zainteresovaných strán.“

Zainteresované strany budú mať len málo informácií o tempe a intenzite zvýšenia rozpočtu v členských štátoch, ale môžu poskytnúť know-how tvorcom politík. Ako uviedla Borrell-Damián: „Chceme trvalé fórum výmeny s členskými štátmi.“

Cieľ 3 % výdavkov bol prvýkrát stanovený v roku 2000 a môže sa stať, že len málo krajín ho dosiahne v roku 2030. Ako ďalej dodala Borrell-Damián: „Pre nich môže byť jednoducho nemožné dosiahnuť takú úroveň investícií. Účastníci výskumu by však mali „znova a znova zdôrazňovať, že investície do výskumu a inovácií sa vždy vyplácajú.“

Science Europe združuje odborné znalosti 38 najväčších a najznámejších výskumných organizácií na svete. Jej členovia každoročne spoločne investujú viac ako 23,9-miliardy EUR do výskumu v 28 európskych krajinách.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 28. 7. 2021, autor: rpa