Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výsledky projektu HubIT

Ako sme informovali, projekt HubIT sa skončil vo februári 2021. Prinášame zhrnutie hlavných výsledkov projektu.

Výsledky hodnotenia – správa obsahujúca výsledky hodnotenia 30 spoločných workshopov odborníkov na IKT a SSH (spoločenské a humanitné vedy) vrátane hackathónov a hodnotenia ďalších projektov RRI (zodpovedného výskumu a inovácií).

Politické odporúčania – zamerané na tvorcov politík a rozhodovacie orgány z verejného sektora, univerzít a podnikov, ako zapojiť SSH a RRI do IKT. Odporúčania vychádzajú z vyhodnotenia podujatí a výsledkov.

HubIT Metropolis pre Horizont Európa – prehľad nástrojov webovej platformy HubIT a ich použitia v rámci programu Horizont Európa na ďalšie posilnenie spolupráce medzi sektorom IKT a SSH.

HubIT metodológie inkluzívneho hackathonu, ICT MakerLab a Common Ground Camp – metodológie podujatí

  • Ako organizovať spoločné a komplexné hackatóny IKT a SSH pre tvorbu nápadov

  • Ako organizovať ICT MakerLab pre prípravu prototypov

  • Ako zorganizovať podujatie podobné hackatónu, ktoré od účastníkov vyžaduje, aby všetky nápady smerovali k cieľom OSN v oblasti udržateľného rozvoja (Common Ground Camp).

Projekt HubIT financovaný zo zdrojov programu Horizont 2020, ktorý od septembra 2017 implementovalo 14 partnerov z 10 krajín. V záverečnom newslettri konzorcium sumarizuje výsledky svojho pôsobenia a činností partnerov, ku ktorým patrilo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) aj slovenská spoločnosť PEDAL Consulting.

Viac informácií

HubIT Assessment Results

HubIT Policy Recommendations for ICT, SSH and RRI Integration

HubIT Metropolis for Horizon Europe

HubIT Methodologies of Inclusive Hackathon, ICT MakerLab and Commnon Ground Camp

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je obrazok-15-1024x1024.png

Zdroj: HubIT, zverejnené: 31.3.2021, autor: rpa