Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa: 30 rokov inovácií na Slovensku

30 rokov inovácií na Slovensku. Zdroj: SAPIE

SAPIE vo svojej správe mapuje pokrok, ktorý Slovensko dosiahlo v oblasti digitálnych inovácií, ako aj výzvy, ktoré mu bránia plne využiť svoj potenciál. Uvádza vybrané údaje, ktoré ilustrujú vývoj inovačného prostredia a poukazujú na tie oblasti, ktoré si vyžadujú naliehavú pozornosť a opatrenia. Na doplnenie údajov sú zaradené aj krátke rozhovory s niektorými kľúčovými osobnosťami inovačného ekosystému.

Ako konštatoval Michal Kardoš, výkonný riaditeľ SAPIE: „Cieľom tejto správy je zmapovať cestu Slovenska na ceste digitálnych inovácií počas 30 rokov jeho samostatnej existencie, ako aj ponúknuť víziu jeho budúceho vývoja v tejto oblasti. Počas uplynulých troch desaťročí sa Slovensko vyvinulo z krajiny, ktorú bývalá ministerka zahraničných vecí USA Madeleine Albrightová v roku 1997 označila za “čiernu dieru Európy”, na krajinu, ktorá je konkurencieschopná vďaka vzdelanej pracovnej sile a od roku 2007 je najväčším svetovým výrobcom automobilov na obyvateľa.“

Viac informácií:

30 years of innovations in Slovakia

Zdroj: https://innonews.blog, zverejnené: 30. 5. 2023, autor: rpa