Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prihlasovanie do súťaže Cena EÚ šampiónov v oblasti rodovej rovnosti je spustené

Európska komisia 14. júla spustila prihlasovanie do súťaže o Cenu EÚ šampiónom v oblasti rodovej rovnosti. Ide o novú formu oceňovania akademických a výskumných organizácií, ktoré dosiahli vynikajúce výsledky v implementácii opatrení v oblasti rodovej rovnosti.

Zámerom nového systému udeľovania cien je podporiť inkluzívne plány a politiky v oblasti rodovej rovnosti v novom Európskom výskumnom priestore (EVP). Ocenenie bude dopĺňať a posilňovať požiadavku vytvoriť a zaviesť plány rodovej rovnosti (GEP) ako kritérium oprávnenosti pre organizácie vysokoškolského vzdelávania a výskumné organizácie, ktoré sa uchádzajú o program Horizont Európa.

Cieľom udeľovania Cien pre (akademických) šampiónov v oblasti rodovej rovnosti je:

Zámerom ocenenia je tiež prispieť k zvyšovaniu povedomia verejnosti o význame začleňovania rodovej rovnosti na úrovniach akademických a výskumných organizácií prostredníctvom inštitucionálnych zmien a podnietiť k zvyšovaniu angažovanosti v realizácii inkluzívnych programov rodovej rovnosti.

Cenu riadi Európska výkonná agentúra pre výskum (REA) a víťazov v jednotlivých oceňovaných kategóriách vyberá nezávislá odborná porota.

Ocenenie ašpiruje vytvoriť komunitu šampiónov s potenciálom inšpirovať ďalšie akademické a výskumné organizácie, aby sa samy stali šampiónmi v oblasti rodovej rovnosti. (In: Horizon Europe Widening Participation and Strengthening the European Research Area (WIDERA) Work Programme 2021-2022, s. 154.)

Kategórie a hodnota ceny

Existujú 3 kategórie cien:

  1. Šampióni v oblasti udržateľnej rodovej rovnosti
  2. Nováčikovia v oblasti rodovej rovnosti
  3. Inkluzívni šampióni v oblasti rodovej rovnosti

Žiadatelia sa môžu prihlásiť len do 1 z týchto 3 kategórií.

Každý víťaz získa cenu vo výške 100 000 EUR.

V kategórii ceny Šampióni udržateľnej rodovej rovnosti budú dvaja víťazi, v kategórii ceny Šampióni rodovej rovnosti pre nováčikov jeden víťaz a v kategórii ceny Šampióni inkluzívnej rodovej rovnosti jeden víťaz.

Oprávnení uchádzači

O cenu sa môžu uchádzať univerzity, inštitúcie vyššieho vzdelávania a organizácie vykonávajúce výskum (verejné alebo súkromné) so sídlom v krajine EÚ alebo v pridruženej krajine programu Horizont Európa.

13.10.2022, 17:00 SEČ

Uzávierka podávania žiadostí

Kontakty: REA-HE-GENDER-CHAMPIONS@ec.europa.eu

Kontakt na Slovensku pre otázky vo vzťahu k rodovej rovnosti vo výskume a inováciách: ERA Portál Slovensko | Rodová rovnosť (eraportal.sk)

Zdroje: https://ec.europa.eu/, roc_horizon-widera-2022-gender-prize_en.pdf (europa.eu), 19.7.2022, zst.