Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pact for Skills: spustenie partnerstva pre vesmírny sektor

Pact for Skills
Zdroj: EK, Adobe Stock

Dňa 25. apríla 2023 s podporou Európskej komisie bolo spustené rozsiahle tzv. Pact for Skills partnerstvo pre vesmírny sektor. Partnerstvo sa zameriava na údaje, služby a aplikácie. Cieľom partnerstva je poskytnúť pracovníkom zručnosti potrebné na vývoj budúcich inovácií a dosiahnuť ciele vesmírnej stratégie EÚ pre bezpečnosť a obranu.

Partnerstvo bude najmä:

  • podporovať spoluprácu medzi vesmírnym priemyslom, vzdelávacími centrami, akademickou obcou a ďalšími partnermi
  • prilákať mladých odborníkov
  • rozvíjať nové a existujúce regionálne iniciatívy a prispievať k ďalším programom odbornej prípravy, ako sú akadémie Copernicus, Copernicus Relays a ďalšie činnosti vykonávané v rámci iniciatívy CASSINI

Toto nové partnerstvo dopĺňa existujúce partnerstvo v oblasti zručností pre letecký a obranný priemysel.

Čo je Pact for Skills?

Pact for Skills je jedným z hlavných opatrení tzv. Európskej agendy zručností. Európska agenda zručností je päťročný plán, ktorý má pomôcť jednotlivcom a podnikom rozvíjať viac a lepšie zručnosti a využívať ich:

  • posilnením udržateľnej konkurencieschopnosti, ako je stanovené v Európskej zelenej dohode
  • zabezpečením sociálnej spravodlivosti a zavedením prvej zásady Európskeho piliera sociálnych práv do praxe: prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave a celoživotnému vzdelávaniu pre každého a všade v EÚ
  • budovanie odolnosti voči krízam na základe skúseností získaných počas pandémie COVID-19

Zdroj: EK, zverejnené: 7.6.2023, autor: kha